Tag - gospodarka odpadami komunalnymi

Nowe stawki opłaty śmieciowej we Włocławku

Od 1 lutego 2019 r. we Włocławku obowiązywać będą nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi – poinformował Urząd Miasta Włocławek (UM). Nowe stawki we...

Wojsko pomoże gasić pożar odpadów!

Wielkopolski Urząd Wojewódzki (WUW) poinformował, że na wniosek wojewody wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna, Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej...

PSZOK-i w Bydgoszczy na wiosnę

Urząd Miasta Bydgoszczy (UM) poinformował, że do finiszu zbliża się budowa trzech miejskich punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK-ów). Jak...

Zespół ds. odpadów powołany

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego (UMWŁ) poinformował, że na wniosek Grzegorza Schreibera, marszałka województwa powołany został zespół roboczy...

Nowy system zbiórki odpadów w Warszawie

Urząd m.st. Warszawa (UM) przypomina, że od 1 stycznia 2019 r. w stolicy wchodzi w życie nowy system zbiórki odpadów. W myśl nowych zasad mieszkańcy będą mieli...