Tag - gospodarka odpadami komunalnymi

Poziom recyklingu osiągnięty przez Szczecin

49,1% wynosi poziom recyklingu osiągnięty przez Szczecin w 2019 r. To – jak podkreśla Urząd Miasta Szczecin (UM) – oznacza, że tylko jeden krok dzieli miasto...

Stanowisko w sprawie gospodarki odpadami

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski (SGiPM) zaprezentowało swoje stanowisko w sprawie gospodarki odpadami i nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i...

Energia i gospodarka obiegu zamkniętego

Z raportu „Gospodarka obiegu zamkniętego – szanse i wyzwania”, którego partnerem jest Fortum wynika, że ponad 80% energii wytwarzanej w Polsce ciągle pochodzi...