Tag - gospodarka odpadami komunalnymi

Nowe sito bębnowe w „Orlim Stawie”

Zakończono montaż nowego sita bębnowego w budynku sortowni w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” (ZUOK). Jak zaznacza Zakład, zarówno...

PSZOK zaczął obsługę mieszkańców Krosna

1 lipca br. przy ul. Białobrzeskiej w Krośnie nastąpiło uroczyste otwarcie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK-u). Od tego właśnie dnia PSZOK...

Bioodpady w Europie – raport EEA

Bioodpady są jednym z kluczowych strumieni odpadów w Europie i mają ogromny potencjał dla gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) – podkreśla Europejska Agencja...