Tag - gospodarka odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami komunalnymi w Katowicach

Wytwarzamy coraz więcej odpadów, a poziom segregacji rośnie powoli – tak pod kątem gospodarki odpadami podsumowuje ubiegły rok Wydział Komunikacji Społecznej...

Gospodarka odpadami komunalnymi ze wsparciem

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) poinformował, że rozdysponuje kolejne środki przeznaczone na projekty z dziedziny gospodarki...

Wpis do BDO – coraz mniej czasu

Od 1 stycznia 2020 r. przedsiębiorców czeka cyfryzacja w obszarze ewidencjonowania odpadów oraz sprawozdawczości związanej z gospodarowaniem odpadami. Cały...

Odpady komunalne odbierze MPO Toruń

Urząd Miasta Torunia (UM) poinformował, że w latach 2020-2021 odpady komunalne z nieruchomości zamieszkanych nadal będzie odbierać tamtejsze Miejskie...