Tag - gospodarka odpadami komunalnymi

Magazynowanie odpadów w gminnym PSZOK-u

Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK-i), prowadzone przez gminę samodzielnie lub wspólnie z innymi samorządami, są, z mocy prawa, zwolnione...

Kampania edukacyjna #gdanskiealtany

W Gdańsku od wielu lat prowadzony jest szereg działań edukacyjnych w zakresie prawidłowej segregacji odpadów – podkreśla Urząd Miejski w Gdańsku (UM)...