Tag - gospodarka o obiegu zamkniętym

Liderzy GOZ – konkurs rozstrzygnięty

O tym, że warto działać w sposób zrównoważony udowadniają laureaci II edycji konkursu Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego...

Odkryć potencjał odpadów!

Zarówno uregulowania prawne, jak i rosnąca świadomość na temat wpływu działalności człowieka na środowisko motywują przedsiębiorców do wdrażania idei...

Gospodarka o obiegu zamkniętym – wyzwania

Ograniczenie zużycia zasobów naturalnych oraz wykorzystania tworzyw sztucznych, zmniejszenie masy odpadów na składowiskach i wreszcie redukcja emisji gazów...

Odpowiedzialna gospodarka odpadami

Firma Stena Recycling postanowiła odpowiedzieć na pytanie: Jak 2018 r. zbliżył nas do odpowiedzialnego gospodarowania odpadami? Jak zaznacza firma, kończący...