Tag - GIOŚ

Stan środowiska w Polsce

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) poinformował, że wypełniając zobowiązanie zawarte w art. 25 b ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony...

Inspekcja Ochrony Środowiska po zmianach

Inspekcja Ochrony Środowiska jest instytucją należącą do administracji rządowej. Na jej czele stoi Główny Inspektor Ochrony Środowiska, który swoje zadania...

Metodyka monitoringu po polsku

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) poinformował, że w grudniu 2017 r. wydał kolejną pozycję w serii Biblioteka Monitoringu Środowiska. Chodzi o...