Tag - Finanse

„Zielone” obligacje wyemituje Łódź

O tym, że Łódź chce wyemitować „zielone” obligacje, które sfinansują proekologiczne projekty poinformował Urząd Miasta Łodzi (UM). Łódź pierwszym miastem...

Dofinansowanie na energię cieplną z OZE

210 mln zł jest do rozdysponowania w ramach poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ). Środki z tej puli można...

Cena za wodę i ścieki w Gdyni bez zmian

Urząd Miasta w Gdyni poinformował, że w przyszłym roku nie zmieni się cena za wodę i ścieki. Według Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni (PEWIK)...