Tag - Finanse

Dofinansowanie na energię cieplną z OZE

210 mln zł jest do rozdysponowania w ramach poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ). Środki z tej puli można...

Cena za wodę i ścieki w Gdyni bez zmian

Urząd Miasta w Gdyni poinformował, że w przyszłym roku nie zmieni się cena za wodę i ścieki. Według Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni (PEWIK)...