Tag - Edukacja Ekologiczna

Wspólnie wokół ochrony nietoperzy

Kompania Piwowarska (KP) poinformowała, że Fundusz Żubra (FŻ) rozpoczyna współpracę z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk (IBS PAN) nad wspólnym...

Działania ekoedukacyjne w Bielsku-Białej

Cztery bielskie przedszkola biorą udział w programie edukacyjnym pn. „Każdy Przedszkolak wie, co z odpadem dzieje się!” – poinformował Urząd Miejski w Bielsku...

reklama

partner merytoryczny

partner merytoryczny