Tag - dostosowanie do zmian klimatu

Przeanalizowali politykę klimatyczną Polski

W latach 2011-2030 Polska wyemituje o 529 mln ton CO2 więcej niż mogłaby wyemitować, gdyby rząd realizował swoje własne plany – szacują eksperci Instratu...

Pomorscy Radni przyjęli Strategię 2030

Radni województwa pomorskiego podczas sesji sejmiku, która odbyła się 12 kwietnia br., jednogłośnie przyjęli Strategię 2030. To – jak wskazuje Urząd...

Warszawski Panel Klimatyczny podsumowany

4 lutego odbyło się spotkanie podsumowujące Warszawski Panel Klimatyczny. Podczas spotkania przedstawiono mapę drogową wdrożenia 49 rekomendacji, które zostały...