Tag - dofinansowanie wodociągów i kanalizacji

Kanalizacja z dofinansowaniem

4 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO) pozwolą na budowę kanalizacji sanitarnej we wschodniej części...

Rozbudowa kanalizacji w gminie Stężyca

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW) poinformował o inwestycjach w system kanalizacyjnych realizowanych na terenie...

Środki z POIiŚ-u na wod-kan

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) poinformował, że przekaże wsparcie finansowe na realizację kolejnych projektów z dziedziny...

Kolejne inwestycje wod-kan ze wsparciem

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przekaże dofinansowanie na inwestycje wodno-kanalizacyjne. Skorzystają na tym Giżycko...

Kanalizacja i wodociągi z dofinansowaniem

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przekaże kolejnym miejscowościom dofinansowanie na inwestycje wodno-kanalizacyjne. Część...

Inwestycje wod-kan w Ciężkowicach

Blisko 150 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO) przeznaczono na 33 projekty obejmujące m.in. budowę i...

Rozwój wodociągów i kanalizacji

O kolejnych inwestycjach wodociągowo-kanalizacyjnych dofinansowanych ze środków Funduszu Spójności poinformował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i...

Inwestycje wod-kan w Chojnicach

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) poinformował, że przekaże ponad 12,8 mln zł dofinansowania Gminnemu Zakładowi Gospodarki...