Tag - dofinansowanie wodociągów i kanalizacji

Środki z POIiŚ-u na wod-kan

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) poinformował, że przekaże wsparcie finansowe na realizację kolejnych projektów z dziedziny...

Kolejne inwestycje wod-kan ze wsparciem

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przekaże dofinansowanie na inwestycje wodno-kanalizacyjne. Skorzystają na tym Giżycko...

Kanalizacja i wodociągi z dofinansowaniem

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przekaże kolejnym miejscowościom dofinansowanie na inwestycje wodno-kanalizacyjne. Część...

Inwestycje wod-kan w Ciężkowicach

Blisko 150 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO) przeznaczono na 33 projekty obejmujące m.in. budowę i...

Rozwój wodociągów i kanalizacji

O kolejnych inwestycjach wodociągowo-kanalizacyjnych dofinansowanych ze środków Funduszu Spójności poinformował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i...

Inwestycje wod-kan w Chojnicach

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) poinformował, że przekaże ponad 12,8 mln zł dofinansowania Gminnemu Zakładowi Gospodarki...

Rozbudują sieć kanalizacyjną

Gmina Nowy Wiśnicz zrealizuje inwestycje związane z rozbudową sieci kanalizacyjnej – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM). Przy...

Inwestycje wod-kan ze wsparciem

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego (UMWP) poinformował, że Anna Naszkiewicz, wicemarszałek i Stefan Krajewski, członek Zarządu Województwa Podlaskiego...

Inwestycje wod-kan w gminie Zagnańsk

Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego i Szczepan Skorupski, wójt Zagnańska podpisali umowę na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa...