Tag - dofinansowanie termomodernizacji

Termomodernizacja budynków wielorodzinnych

Gdynia inwestuje w poprawę stanu energetycznego wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Efektem modernizacji – jak zaznacza Urząd Miasta Gdyni – jest...

Termomodernizacja szpitala z unijnym wsparciem

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (UMWŚ) poinformował, że decyzją Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, projekt pt. „Termomodernizacja obiektów...

Poprawią efektywność energetyczną

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przekazał w ostatnim czasie prawie 30 mln zł wsparcia na realizację 10 projektów z zakresu...

Wsparcie termomodernizacji

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) poinformowało, że od 11 lutego br. w życie weszły przepisy znowelizowanej ustawy o wspieraniu...

Pożyczki na modernizację energetyczną

Planujesz modernizację energetyczną budynków? Szukasz środków na ten cel? – pyta Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM). I zachęca do...

Termomodernizacja w Częstochowie

Zakończył się pierwszy, zasadniczy etap europejskiego projektu termomodernizacji częstochowskich szkół – poinformował Urząd Miasta Częstochowy (UM). Dzięki...

Modernizacja energetyczna i OZE na Mazowszu

Do kolejnych mazowieckich gmin trafią środki unijne na poprawę efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej – poinformował Urząd Marszałkowski...