Tag - dofinansowanie ekoinwestycji

Ekoinwestycje na dużym plusie

W pierwszym kwartale 2020 r. Santander Leasing sfinansował ekoinwestycje o łącznej wartości 107 mln zł, co oznacza wzrost o 27% rok do roku. W tym na...

Proekologiczne dofinansowanie w Wielkopolsce

Marek Woźniak, marszałek woj. wielkopolskiego odwiedził w ostatnim czasie kilka wielkopolskich gmin, w których zawarte zostały umowy o dofinansowanie różnych...

Fundusz nagrodzi ekodziennikarzy

Wyróżnienie publikacji i uhonorowanie dziennikarzy popularyzujących w mediach aktywność i dokonania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...

25 lat WFOŚiGW

Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) na ekoinwestycje w Polsce przeznaczyły 41 mld zł. 11 września 2018 r. z okazji jubileuszu...

60 mln zł dofinansowania na wod-kan

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał gminom ponad 60 mln zł dofinansowania na inwestycje związane z budową i rozbudową infrastruktury wodno...

Środki WFOŚiGW pod lupą NIK

Na niskie wykorzystanie środków z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) uwagę zwraca Najwyższa Izba Kontroli (NIK)...

Środki na proekologiczne działania

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (UMWKP) poinformował o startujących w najbliższym czasie konkursach o dofinansowanie projektów w ramach...

Ekodotacje w Rybniku

Urząd Miasta Rybnika poinformował, że można już pobierać wnioski o dotacje na inwestycje służące ochronie powietrza, ochronie wód i powierzchni ziemi, które...

Prośrodowiskowe inwestycje w Małopolsce

Mieszkańcy Olszyn już wkrótce będą mogli korzystać z nowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, natomiast w gminie Iwkowa powstanie oczyszczalnia ścieków wraz...