Tag - dofinansowanie ekoinnowacji

Innowacyjne OZE z dofinansowaniem

Projekt pod nazwą „Wprowadzenie na rynek nowego typu urządzeń pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych w skali mikro” firmy Ansam zostanie dofinansowany...

NFOŚiGW wspiera innowacje

Innowacyjna farba z dofinansowaniem w ramach programu „Sokół” – donosi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Wsparcie w wysokości...