Tag - decyzja o środowiskowych

Ważność decyzji środowiskowej

Co oznacza ważność decyzji środowiskowej? Należy przez to rozumieć czas, w którym inwestor może wystąpić z wnioskiem o wydanie jednej z decyzji wskazanych w...

partner merytoryczny

partner merytoryczny