Tag - „Czyste Powietrze”

Nowości w „Czystym Powietrzu”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przekazał informację jakie wprowadzono nowości w „Czystym Powietrzu”. Wśród tych nowości...

Poprawa jakości powietrza w Małopolsce

Małopolskie samorządy zrobiły kolejny krok, którego rezultatem będzie poprawa jakości powietrza w regionie. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki...

Shortcode field is empty!