Tag - czynna ochrona przyrody

Koszenie łąk dla bioróżnorodności

W ogólnej powierzchni terenów pozostających w zarządzie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu (RDLP), która przekracza 325 tys. ha, kilka procent...

Warszawskie ZOO ogranicza koszenie

Warszawskie ZOO ogranicza koszenie – informuje Urząd m.st. Warszawy (UM) i dodaje, że bujna roślinność sprzyja m.in. pszczołom, magazynuje wodę oraz jest...

Koziołek potrącony przez samochód

Jak zaznaczyła Komenda Głowna Policji (KGP) finał tego zdarzenia jest szczęśliwy, choć na początku wszystko wyglądało groźnie. Chodzi o sytuację, w której...

Pierwsze miodobranie na dachu VIVO! Piła

Odbyło się pierwsze miodobranie na dachu VIVO! Piła. Z początkiem maja na dachu obiektu zamieszkało ponad 150 tys. miododajnych pszczół, które dzięki bliskości...

Kolejne strefy ochrony ostoi ptaków

Na terenie Nadleśnictwa Ruda Maleniecka utworzono dotychczas dwie strefy ochrony ostoi wokół gniazd i miejsca bytowania cennych i chronionych gatunków ptaków –...