Tag - czynna ochrona przyrody

Parki narodowe wykupią cenne grunty

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przekaże sześciu parkom narodowym dotacje na interwencyjne wykupy gruntów położonych w ich...

Zabiegi ochronne w rezerwacie przyrody

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie (RDOŚ) poinformowała, że w 2018 r. na terenie rezerwatu przyrody Dąbrowa Polańska wykonano działania...

Policjanci przeszkoleni z ochrony przyrody

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) poinformowała, że zakończyła się pierwsza tura szkoleń dla funkcjonariuszy policji z zakresu przepisów o ochronie...

Strażnicy parków narodowych przeszkoleni

Ministerstwo Środowiska (MŚ) poinformowało, że strażnicy parków narodowych zakończyli kursy uzupełniające, które odbywały się w Centrum Szkolenia Policji w...

Tablice ustawione w obszarach chronionych

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) poinformowała, że w listopadzie br. na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim...

Wsparcie na ochronę przyrody

Wsparcie ochrony przyrody na obszarach objętych Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi (ZIT) to temat zbliżającego się konkursu w ramach Regionalnego...