Tag - bioodpady

Biogazownia wyprodukuje biogaz i nawóz

W Bydgoszczy na terenie spółki ProNatura powstanie biogazownia, która bioodpady z terenu Miasta i okolicznych gmin zamieni w biogaz i nawóz. Biogaz i nawóz...

Budowa biogazowni w Niewiadomiu

Spółka miejska – Centrum Zielonej Energii Subregionu Zachodniego – złożyła wniosek o dofinansowanie budowy instalacji do przetwarzania odpadów...

Gdynia obniża opłaty za odpady

Urząd Miasta Gdyni (UM) poinformował, że miasto obniża opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 1 stycznia 2024 r. gdynianie zapłacą mniej za...

Biokompostownia dla Szczecina

Powołanie spółki Szczecińskie Centrum Biorecyklingu to kolejny krok w stronę uruchomienia proekologicznej i bezpiecznej kompostowni bioodpadów. Biokompostownia...

Shortcode field is empty!