Tag - Biometan w Polsce

Biogazownia wyprodukuje biogaz i nawóz

W Bydgoszczy na terenie spółki ProNatura powstanie biogazownia, która bioodpady z terenu Miasta i okolicznych gmin zamieni w biogaz i nawóz. Biogaz i nawóz...

W sprawie wykluczenia paliw biometanowych

Polska Organizacja Biometanu (POB) poinformowała, że podjęła interwencję w sprawie wykluczenia paliw biometanowych z rozwiązań zakładanych w prawodawstwie Unii...

Zbyt wąska lista substratów odpadowych

Polska Organizacja Biometanu (POB) zwraca uwagę na zapisy zawarte w jednym z przekazanych do konsultacji projektów rozporządzeń. Chodzi o projekt...

partner merytoryczny

Shortcode field is empty!