Tag - biomasa

Cel: samowystarczalność energetyczna

Krośnieński Holding Komunalny (KHK) podkreślił, że nie ustaje w dążeniu do osiągniecia celu, jakim jest samowystarczalność energetyczna i cały czas buduje...

Zbyt wąska lista substratów odpadowych

Polska Organizacja Biometanu (POB) zwraca uwagę na zapisy zawarte w jednym z przekazanych do konsultacji projektów rozporządzeń. Chodzi o projekt...

Energia cieplna głównie z biomasy

Elektrociepłownia Krosno jest największym źródłem ciepła dla Krosna. W 2022 r. produkowana w instalacji energia cieplna w 86% pochodziła z biomasy – zaznacza...

Aktywiści w obronie lasów

15 grudnia br. przed Ministerstwem Klimatu i Środowiska (MKiŚ) w obronie lasów protestowali aktywiści. Wyrazili w ten sposób sprzeciw wobec traktowania „lasów...

partner merytoryczny

Shortcode field is empty!