Tag - badanie popiołu

Jakość powietrza w Gdyni

Gdynia podsumowała wyniki pomiarów jakości powietrza za miniony sezon grzewczy, który trwał od października 2018 r. do końca marca br. Jak zaznacza Urząd...

1203,5 zł za spalanie odpadów

Do codziennych zadań wykonywanych przez bydgoskich strażników miejskich należą kontrole palenisk domowych pod kątem spalania odpadów. Jak zaznacza Straż...

Spalanie odpadów – popiół do kontroli

Straż Miejska w Bydgoszczy (SM) zaznacza, że zbliżający się sezon grzewczy wiązać się będzie ze zdecydowanym wzrostem zgłoszeń mieszkańców dotyczących...

Sprawdzą co spalane jest w piecach

„Strażnicy Atmosfery” skontrolują czym Dolnoślązacy palą w piecach – informuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (WFOŚiGW)...