Tag - badania geologiczne

Wartości geologiczne rezerwatów przyrody

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) poinformowała, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach (RDOŚ) odebrała ekspertyzy przyrodnicze...

Budowa geologiczna i gospodarka zasobami

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przeznaczy 250 mln zł w tegorocznym naborze dotyczącym poznania budowy geologicznej kraju...

Shortcode field is empty!