Tag - azbest odpad niebezpieczny

Usuną ok. 4,5 tys. ton azbestu

W bieżącym roku dolnośląskie samorządy usuną ok. 4,5 tys. ton azbestu. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (WFOŚiGW) ogłosił...

Usuwanie azbestu w Mielcu

Od siedmiu lat Urząd Miejski w Mielcu (UM) prowadzi akcję darmowego usuwania płyt eternitowych z terenu miasta. W sumie od 2013 r. do końca 2018 r. z terenu...

Legnica zinwentaryzuje azbest

Urząd Miasta Legnica (UM) poinformował, że miasto zdobyło dotację na uaktualnienie „Inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy...

Unieszkodliwianie azbestu z dotacjami

Urząd Miasta Rybnika (UM) poinformował, że Prezydent Miasta ogłosił nabór deklaracji udziału w projekcie pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na...

Usuną azbest

Urząd Miasta Katowice (UM) poinformował, że Miasto pozyskało dotację na usuwanie azbestowych pokryć dachowych w jednorodzinnych budynkach będących w zasobie...

Dotacje na usuwanie azbestu

Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW), z ponad 2000 obiektów należących do osób...

Usuwanie azbestu podsumowane

Włocławski magistrat podsumował tegoroczne działania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest. W bieżącym roku z dotacji na usunięcie wyrobów...