Tag - azbest odpad niebezpieczny

Usuną ok. 5,2 tys. ton azbestu

W 2020 r. dolnośląskie samorządy usuną ok. 5,2 tys. ton rakotwórczego azbestu – donosi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu...

Usuwanie azbestu na Pomorzu

21 mln zł dofinansowania na unieszkodliwienie 36500 ton odpadów zawierających azbest – to efekt dwunastu edycji konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest...

Usuwanie azbestu na Dolnym Śląsku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (WFOŚiGW) ogłosił konkurs na dotacje, które umożliwią usuwanie azbestu w regionie...

Usuną ok. 4,5 tys. ton azbestu

W bieżącym roku dolnośląskie samorządy usuną ok. 4,5 tys. ton azbestu. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (WFOŚiGW) ogłosił...

Usuwanie azbestu w Mielcu

Od siedmiu lat Urząd Miejski w Mielcu (UM) prowadzi akcję darmowego usuwania płyt eternitowych z terenu miasta. W sumie od 2013 r. do końca 2018 r. z terenu...