Tag - awaria kolektora

Przewiert nitki B pod Wisłą wystartował

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie (MPWiK) kontynuując budowę alternatywnego układu do przesyłu ścieków pod dnem Wisły...

Shortcode field is empty!