Tag - autobusy wodrowe

Wdrażanie autobusów wodorowych w Rybniku

Co się dzieje z projektem wdrażania autobusów wodorowych w Rybniku? Na tak postawione pytanie odpowiedział Urząd Miasta Rybnik (UM). Według magistratu, spółka...

20 autobusów wodorowych dla Rybnika

Rybnik kupi 20 autobusów wodorowych – podpisana została umowa dotacji pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) a Miastem...

Shortcode field is empty!