Tag - aktualizacja WPGO

Będzie nowy projekt WPGO dla Wielkopolski

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (UMWW) poinformował, że nowelizacja ustawy o odpadach, jakiej dokonano przyjmując...

Aktualizacja WPGO dla woj. lubuskiego

Tworzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK-ów) ma być jednym z istotnych elementów aktualizowanego wojewódzkiego planu gospodarki...

Wyczekiwana aktualizacja wielkopolskiego WPGO

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (UMWW) pracuje nad projektem kolejnej aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, która ma znacząco...

Mazowiecki WPGO już niebawem

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (UMWM) poinformował że prace nad wojewódzkim planem gospodarki odpadami dla Mazowsza (WPGO) znajdują się na...

Aktualizacja WPGO dla Wielkopolski

Będzie aktualizacja wojewódzkiego planu gospodarki odpadami (WPGO) – zapowiada Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (UMWW) i dodaje, że prace nad...

Mazowiecki WPGO – startują prace

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (UMWM) poinformował o rozpoczęciu prac nad opracowaniem projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa...

Lubuski WPGO uchwalony

10 kwietnia br. Sejmik Województwa Lubuskiego przyjął „Aktualizację Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów...