Tag - aktualizacja KPOŚK

VI AKPOŚK przyjęta przez Radę Ministrów

Ministerstwo Infrastruktury (MI) poinformowało, że Rada Ministrów przyjęła szóstą aktualizację Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (VI AKPOŚK)...

Shortcode field is empty!