znamy liderów GOZ

Znamy liderów GOZ

Ponowne użycie urządzeń elektronicznych oraz mebli, a także biopaliwo z odpadów powstałych podczas produkcji czekolady. To tylko kilka spośród nagrodzonych projektów w konkursie Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Najlepsze praktyki gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) oraz pomysły na promocję tej idei w III edycji konkursu zgłosiła największa w jego historii liczba firm i studentów. Coraz większa popularność konkursu potwierdza, że rośnie świadomość idei GOZ w firmach działających w wielu różnych obszarach, a praktyki zgodne z tą ideą są stosowane na coraz szerszą skalę.

Znamy liderów GOZ – trzecia edycja konkursu rozstrzygnięta!

W dobie wyczerpujących się zasobów naturalnych, jednym z priorytetów Unii Europejskiej (UE) stało się przejście z modelu gospodarki linearnej, na cyrkularny, czyli GOZ. Zakłada to m.in., że z wytwarzanych odpadów odzyskuje się cenne zasoby i ponownie wprowadza je do procesów produkcyjnych. To m.in. dlatego coraz więcej firm poszukuje efektywnych rozwiązań, pozwalających na ograniczenie negatywnego wpływu produkcji na środowisko przyrodnicze. Konkurs organizowany przez firmę Stena Recycling od 3 lat promuje najlepsze praktyki z tego obszaru, zwiększając świadomość w zakresie tych ważnych społecznie i ekonomicznie zagadanień.

Konkurs Stena Recycling zachęca firmy i studentów do efektywnego i mniej schematycznego myślenia o tym, jak zwiększać pozytywny wpływ produktów i usług na otoczenie. Tego typu zachowania i strategie, uwzględniające ideę GOZ, będą miały wielkie znaczenie, gdy po pokonaniu epidemii, gospodarka zacznie się z powrotem rozpędzać. Nie zapominamy także o ważnej roli edukacyjnej konkursu. Rośnie grupa przedstawicieli młodego pokolenia, którzy świadomie wybierają produkty, usługi, a nawet profesje, zmniejszające negatywny wpływ na środowisko – mówi Piotr Bruździak, przewodniczący Jury konkursu.

Znamy liderów GOZ – zwycięzcy III edycji konkursu Stena Circular Economy Award

Pierwsze miejsce w kategorii Przedsiębiorcy – praktyka otrzymała firma Orange Polska za projekt pn. „Odnowa urządzeń multimedialnych”, w ramach którego używane routery i modemy zwrócone przez klientów po zakończeniu umowy, są odnawiane i udostępniane kolejnym abonentom.

Jako najlepszą inicjatywę w kategorii „promocja idei GOZ” Jury wyróżniło ex-aequo dwie firmy: Carrefour Polska, za akcję „Zakupy do własnych opakowań klientów” oraz STU ERGO Hestia za „Upcykling odpadów i organizację warsztatów z upcyklingu”. Carrefour zachęca do ograniczania użycia jednorazowych opakowań z tworzyw sztucznych. W tym przypadku Jury konkursu doceniło przede wszystkim chęć kształcenia konsumenta. Z kolei STU ERGO Hestia ponownie wykorzystuje części z elektroodpadów oraz odpadów pozyskanych w ramach procesu likwidacji szkód. Materiały te wykorzystywane są m.in. do tworzenia biżuterii, materiałowych etui na sprzęt elektroniczny, a nawet mebli, które znajdują się w siedzibie firmy. Jury konkursu doceniło proaktywne działania firmy związane z potrzebą zmiany modelu dotychczasowego działania.

Dodatkowe wyróżnienia i pomysły studentów

Dodatkowe wyróżnienia za wdrożone praktyki GOZ otrzymali: spółka Barry Callebaut Manufacturing Polska za wykorzystanie powstałych przy produkcji czekolady odpadów do wytwarzania zacieru, który następnie przetwarzany jest na bioetanol oraz firma Nowy Styl za wprowadzenie dodatkowych usług naprawy i redystrybucji niewykorzystywanych mebli oraz przetwarzanie nienadających się do dalszego użytkowania elementów.

Spośród projektów zgłoszonych przez studentów jury wybrało pomysł Justyny Bronowickiej (Uniwersytet Wrocławski) na „Sklep samozaopatrujący”, którego głównym celem jest upcykling starych ubrań oraz edukacja w zakresie ekologii i GOZ. Dodatkowe wyróżnienia otrzymały Karolina Wodnicka z Akademii Sztuki w Szczecinie za projekt ekologicznego opakowania na kanapki oraz Magdalena Kierzek, Paulina Wielec i Amanda Nowaczyk z Politechniki Łódzkiej za projekt aplikacji służącej do rozpoznawania rodzaju odpadu i tym samym ułatwiającej skuteczny recykling.

Nagrody dla liderów GOZ

Nagrodą dla zwycięskich przedsiębiorstw jest możliwość wybrania z oferty Stena Recycling usługi środowiskowej lub szkoleniowej m.in. audytu środowiskowego, szkolenia środowiskowego czy dotyczącego transportu odpadów niebezpiecznych. Studenci otrzymują laptopy oraz grant w wysokości 10 000 zł na realizację zgłoszonego pomysłu.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. archiwum Konkursu

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny