na utrzymanie czystości

Zmowa w przetargu na utrzymanie czystości w Tychach

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) poinformował, że pięciu przedsiębiorców zawarło zmowę w przetargu na utrzymanie czystości w Tychach. Tomasz Chróstny, prezes UOKiK wydał decyzję, w której nałożył na nich kary w łącznej wysokości prawie 1,2 mln zł. Jeden z uczestników porozumienia uniknął sankcji, ponieważ skorzystał z programu łagodzenia kar i przyznał się do złamania prawa oraz przedstawił istotne dowody w sprawie – dodał urząd antymonopolowy.

W przetargu na utrzymanie czystości i oczyszczanie dróg UOKiK wykrył zmowę

Uczestnicy zmowy brali udział w przetargu na „Zimowe utrzymanie i pozimowe oczyszczanie dróg oraz letnie utrzymanie czystości” w Tychach w latach 2015-2018 – zaznaczył UOKiK i dodał, że najkorzystniejszą, a równocześnie najtańszą ofertę złożyło w postępowaniu konsorcjum dwóch spółek: Bio-Ekos z Nowego Chechła oraz Eko Ogród z Tychów. W procedurze przetargowej konsorcjum nie uzupełniło jednak niezbędnych dokumentów, stąd też jego oferta została odrzucona – z przyczyn formalnych – i tym samym nie podpisało umowy. Postępowanie przeprowadzone przez Prezesa UOKiK wykazało, że celem takiego działania był wybór przez zamawiającego droższej oferty firm: Master Odpady i Energia z Tychów, V&T z Tarnowskich Gór, oraz An-Eko z Tychów.

Zebrany materiał dowodowy zdobyty m.in. podczas przeszukań i od jednego z uczestników zmowy nie pozostawia wątpliwości, że celem przedsiębiorców było wybranie przez zamawiającego droższej oferty, a także niedopuszczenie do rynku podmiotów spoza zmowy. To praktyki całkowicie niedopuszczalne, ponieważ nie tylko utrudniają działalność uczciwych przedsiębiorców, ale również narażają na straty budżet gminy – mówi prezes Chróstny.

Zmowa w przetargu? Co uzgodnili przedsiębiorcy?

Z przeprowadzonego postępowania wynika, iż przedsiębiorcy ustalili, że w przetargu złożą dwie oferty. Pierwsze konsorcjum złożyło propozycję z niską ceną i brakami wymagającymi uzupełnienia. Zaproponowana wartość usługi wynosiła 12,7 mln zł brutto. Z kolei druga oferta była blisko o 5,5 mln zł wyższa, a jej wysokość sięgała prawie 18,2 mln zł brutto. Po ogłoszeniu wyników przetargu, kiedy okazało się, że propozycje uczestników zmowy są dwiema najkorzystniejszymi, wówczas konsorcjum z najniższą ofertą nie uzupełniło wymaganych dokumentów i przedstawiło nieaktualną opinię bankową dotyczącą posiadanych środków. Tym samym miasto Tychy podpisało umowę z konsorcjum z udziałem Master Odpady i Energia, jako liderem wraz z V&T i An-Eko – tłumaczy UOKiK.

Urząd antymonopolowy dodaje na marginesie, że przedsiębiorcy powołali również inne konsorcjum (Master Energia i Odpady, Bio-Ekos oraz Eko-Ogród), które w przypadku braku konkurentów w walce o zamówienie miało wystawić ofertę z ceną ok. 20 mln zł. Tak się jednak nie stało, ponieważ w przetargu pojawił się inny podmiot. Wówczas uczestnicy zmowy ustalili, że złożą dwie oferty.

Celem działań przedsiębiorców było zdobycie zamówienia przez konsorcjum z wyższą ceną, na czele z Master Odpady i Energia, a także niedopuszczenie do rynku podmiotów spoza zmowy. Spółki Bio-Ekos oraz Eko-Ogród, które nie znalazły się w zwycięskim konsorcjum, mogły liczyć na udział w realizacji zamówienia – wyjaśnia mechanizm nielegalnego działania UOKiK.

Zmowa w przetargu na utrzymanie czystości – cztery kary finansowe

Prezes UOKiK nałożył na czterech uczestników zmowy przetargowej kary finansowe w łącznej kwocie blisko 1,2 mln zł. Poszczególne podmioty zostały ukarane następującymi sankcjami:

  • Master – Odpady i Energia – 1 048 393 zł;
  • Eko-Ogród – 132 225 zł;
  • V&T – 5941 zł;
  • An-Eko – 2 224 zł.

W trakcie postępowania Bio-Ekos złożył wniosek o objęcie programem łagodzenia kar leniency. Przedsiębiorca m.in. przedstawił istotne, nieznane wcześniej dowody, dlatego Prezes UOKiK-u odstąpił od nałożenia kary na spółkę.

Decyzja nie jest prawomocna, przysługuje od niej odwołanie do sądu.

Na podstawie www.uokik.gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

partner merytoryczny

reklama

 

partner merytoryczny