Zmiany klimatu zmieniają Warszawę

Zmiany klimatu zmieniają Warszawę – konkurs rozstrzygnięty

22 kwietnia obchodzimy Dzień Ziemi – przypomniał Urząd m.st. Warszawy (UM) i w tym dniu poinformował również o rozstrzygnięciu miejskiego konkursu fotograficznego. Jego uczestnicy mieli za zadanie pokazać i opisać, jak zmiany klimatu zmieniają Warszawę.

Zwrócić uwagę jak zmiany klimatu zmieniają Warszawę

Klimat się zmienia – mówią o tym opracowania specjalistów, artykuły w gazetach popularnonaukowych, a także działacze klimatyczni. Doświadczają tego również mieszkańcy Warszawy. Zmiany w środowisku mogą negatywnie oddziaływać na otoczenie – można na przykład zaobserwować, że małe, naturalne zbiorniki wodne wysychają z powodu braku opadów. Jednocześnie można jednak zauważyć liczne działania ograniczające wpływ człowieka na klimat oraz takie, które pozwolą nam przygotować się na zjawiska związane ze zmianą klimatu – zaznacza stołeczny magistrat, wskazując wśród takich inicjatyw nasadzenia drzew i powiększanie terenów zieleni czy zdejmowanie niepotrzebnych płyt betonowych z gruntu.

Konkurs „Wpływ zmian klimatu na metropolię warszawską” miał na celu zwrócenie uwagi mieszkańców na te zmiany, które mogą zaobserwować w swoim najbliższym otoczeniu – zarówno pozytywne jak i negatywne. Jak tłumaczy UM, konkurs jest realizowany w ramach działalności Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa prowadzonego przez m.st. Warszawa i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Zmiany klimatu zmieniają Warszawę – kto wygrał konkurs?

Spośród nadesłanych prac, których było 129, jury konkursowe wyłoniło zwycięzców. W kategorii dzieci (uczniowie szkół podstawowych) laureatami zostali: Zofia Kalińska (I miejsce), Jan Karol Jankowski (II miejsce) i Sonia Sznajder (III miejsce). W kategorii młodzież (uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz studenci do 26 roku życia) zwyciężyli: Zuzanna Piechocka (I miejsce), Daniel Wudarczyk (II miejsce) i Martyna Siemek (III miejsce). Z kolei w kategorii dorośli (osoby powyżej 26 roku życia) nagrodzonymi zostali: Tomasz Rusak (II miejsce) i Agnieszka Murawska (III miejsce). W tej grupie wiekowej Komisja Konkursowa zdecydowała o nieprzyznawaniu I miejsca oraz wyróżnień w kategorii wiekowej dorośli ze względu na zbyt małą liczbę nadesłanych prac.

Autorzy najlepszych prac otrzymają: cyfrowe aparaty fotograficzne, czytniki do e-booków, mikroskopy cyfrowe i nośniki pamięci.

Zmiany klimatu zmieniają Warszawę – nagrodzono również szkoły

Nagrodzone zostały również szkoły, z których organizatorzy otrzymali najwięcej prac. Szkoły te w nagrodę zostaną zaproszone na wycieczki edukacyjne zorganizowane przez Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie, Lasy Miejskie Warszawa oraz Zarząd Zieleni m.st. Warszawy. Nagrodzone stołeczne szkoły to: Szkoła Podstawowa nr 257 im. prof. Mariana Falskiego, Szkoła Podstawowa nr 353 im. „Wielkich Odkrywców”, a także Szkoła Podstawowa nr 63 im. Zawiszy Czarnego i CXXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana oraz Liceum Ogólnokształcące nr 163.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

 

reklama

partner merytoryczny