Ósmy raport rządowy

Zmiany klimatu. Ósmy raport rządowy i piąty raport dwuletni

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ) poinformował, że opracował kolejny raport. Chodzi o „Ósmy raport rządowy i piąty raport dwuletni dla Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu”. Opracowanie jest dostępne w formie online na stronie ios.edu.pl.

Jakie treści zawiera raport?

Jak zaznacza IOŚ, wspomniany raport rządowy w sprawie zmian klimatu stanowi kontynuację przedkładanych dotychczas przez Polskę raportów w tym siódmego raportu przekazanego w 2017 r. i czwartego raportu dwuletniego przekazanego w 2019 r. Były one adresowane do Sekretariatu Konwencji Klimatycznej. Ósmy raport rządowy został przygotowany zgodnie z decyzjami 9/CP.16 oraz 6/CP.25. Instytut zaznacza, że ww. decyzje określają termin zgłoszenia raportu. Przy opracowywaniu raportu oparto się także o zaktualizowane wytyczne jego przygotowania, ujęte w załączniku do decyzji 6/CP.25.

Raport obejmuje informacje dla okresu 2016-2019 oraz dla lat późniejszych, jeśli takie dane były dostępne podczas jego opracowywania. W raporcie przedstawiono informacje dotyczące krajowych uwarunkowań w kontekście emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych oraz ich inwentaryzacji. Omówiono także krajowe polityki i działania oraz ich efekty i projekcje. Ponadto przedstawiono działania w zakresie adaptacji do zmian klimatu. Przedstawione w opracowaniu informacje dotyczą też współpracy rozwojowej i transferu technologii, a także badań i obserwacji. Swoje miejsce w opracowaniu znalazła także tematyka edukacji i podnoszenia świadomości polskiego społeczeństwa.

Ósmy raport rządowy i piąty raport dwuletni i prognozowane ograniczenie emisji

W treści raportu wskazano dwa scenariusze w zakresie prognozowanego ograniczania emisji gazów cieplarnianych w Polsce. W pierwszym z nich wskazano, że do 2040 r. zmniejszy się ona o 43% w stosunku do 1988 r. i o 31% w odniesieniu do 1990 r.

Drugi przyjęty scenariusz zakłada, iż emisja wspomnianych gazów do 2040 r. zmniejszy się o 53% w stosunku do 1988 r. i o 43% w odniesieniu do 1990 r.

Na podstawie nadesłanej informacji i www.ios.edu.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny