Zmiany klimatu 2021

Zmiany klimatu 2021 – stołeczny magistrat o raporcie IPCC

Jesteśmy o krok od przegrzania planety, czyli momentu, po którym walka ze zmianami klimatu stanie się niemożliwa – zwraca uwagę Urząd m.st. Warszawy (UM) powołując się na raport „Zmiany klimatu 2021: podstawy fizyczne”, opracowany przez naukowców z Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) działającego przy Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). Warszawa od lat działa na rzecz zatrzymania zmiany klimatu.

Zmiany klimatu 2021 – trzeba ograniczyć emisje

Magistrat podkreśla, że naukowcy są pewni, iż by móc realnie wprowadzać zmiany, które pomogą naszemu gatunkowi przetrwać, w najbliższym czasie należy ograniczyć emisje nie tylko CO2, ale i innych gazów cieplarnianych. Ich niepokój wzbudza coraz większa emisja metanu, którego złoża uwalniają się pod wpływem topnienia lodowców i wiecznej zmarzliny na Syberii czy w Arktyce. Badacze zaznaczają też, że jeśli chcemy powstrzymać globalne ocieplenie, musimy wdrożyć plany osiągnięcia zeroemisyjności. Redukcja emisji i osiągnięcie neutralności klimatycznej są dziś absolutnym priorytetem. Odpowiednio duża redukcja może ustabilizować sytuację w ciągu 20-30 lat.

Właściwą odpowiedzią na ryzyko przegrzania planety jest zwiększenie efektywności energetycznej (na przykład poprzez termomodernizację budynków) oraz rezygnacja z paliw kopalnych w produkcji energii, a także rozwój systemów jej magazynowania, pozwalających na ustabilizowanie naszego systemu energetycznego. Ogromnie ważne jest również odtworzenie bioróżnorodności i naturalnych ekosystemów. Przyczyniają się one do poprawy gospodarki wodnej oraz przeciwdziałają powodziom i niszczeniu gleb – dodaje UM.

Zmiany klimatu 2021 – najpoważniejsze wyzwanie Warszawy

Zmiana klimatu jest najpoważniejszym wyzwaniem, które stoi przed Warszawą – uważa magistrat i zaznacza, że stolica Polski przygotowuje Zieloną Wizję Warszawy, która jest odpowiedzią na wspomniany raport IPCC. Projekt zawiera komponent klimatyczny (CAP – Climate Action Plan), realizowany we współpracy z organizacją C40 Cities i ma na celu wskazanie ścieżki wiodącej do neutralności klimatycznej najpóźniej w 2050 r. Efektem prac będzie długofalowy plan działań i inwestycji koniecznych do osiągnięcia tego celu. Ze szczegółami projektu można zapoznać się na specjalnej wirtualnej platformie informacyjnej.

Wnioski z raportu IPCC zostaną także uwzględnione w innych realizowanych przez Warszawę strategiach działania, tak żeby jak najlepiej wykorzystać ogrom pracy wykonanej przez naukowców – podkreślają miejscy urzędnicy. Miasto stopniowo realizuje rekomendacje wypracowane przez Warszawski Panel Klimatyczny, który odbył się w 2020 r. Dotyczą one m.in. zarządzania energią w budynkach, inwestowania w odnawialne źródła energii (OZE) czy opracowania zielonych standardów projektowych dla budynków.

Od kilku lat Warszawa pomaga mieszkańcom w realizacji inwestycji, które chronią środowisko – zmniejszając zanieczyszczenie środowiska, redukując emisję i zwiększając retencję wód opadowych. Mieszkańcy mogą skorzystać z atrakcyjnych dotacji na instalację OZE (pomp ciepła, fotowoltaiki, kolektorów słonecznych i mikroturbin wiatrowych), likwidację przestarzałych pieców i kotłów (tzw. kopciuchów), czy zbiorniki i urządzenia retencyjne – zaznacza UM.

Inne działania stolicy

Wśród innych działań Warszawy, które wpisują się w zalecenia raportu znaleźć można także modernizację energetyczną budynków miejskich, wymianę ok. 40 tys. opraw oświetleniowych na warszawskich ulicach na energooszczędne, czy też – prowadzoną od lat – wymianę autobusów miejskich na pojazdy nisko- i zeroemisyjne. Aktualnie w taborze znajduje się 160 autobusów elektrycznych, cztery hybrydowe i 215 napędzanych skroplonym gazem ziemnym (LNG). Ich liczba do końca 2022 r. wzrośnie do 345 – dodaje UM i podkreśla, że Warszawa jest jednym z europejskich liderów w dziedzinie eksploatacji autobusów zeroemisyjnych.

Stolica mocno stawia na rozwój terenów zieleni w swoich granicach. Obszar lasów miejskich zwiększył się w 2019 r. o 50 ha, a aktualnie prowadzone są prace nad tym, by przekazać kolejne działki pod zalesienie.

Zmiany klimatu 2021 – raport, który nie pozostawia złudzeń

9 sierpnia, podczas 54. sesji Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu, naukowego ciała doradczego ONZ, ogłoszono raport „Zmiany klimatu 2021: podstawy fizyczne”. Jest on największą aktualizacją stanu wiedzy w dziedzinie nauk o klimacie od 2014 r. – zaznacza UM. Magistrat dodaje, że opracowanie bazuje na 14 tys. publikacji naukowych z obszaru nauk przyrodniczych. Pracowało nad nim 751 naukowców z kilkudziesięciu krajów oraz reprezentanci 195 rządów całego świata. Podsumowuje on aktualną wiedzę na temat zmian klimatu i prognozy ich dalszego przebiegu.

Zmiany klimatu 2021 – bez wątpienia Ziemia ogrzewa się pod wpływem człowieka

W podsumowaniu raportu IPCC przedstawiono główne wnioski, które powinny stać się podstawą do podejmowania działań przeciwdziałających katastrofie klimatycznej. Kluczowa konkluzja mówi, że nie ma już wątpliwości co do tego, że Ziemia ogrzewa się pod wpływem działalności człowieka. Zmiany klimatyczne zachodzą coraz gwałtowniej i są coraz rozleglejsze, dotyczą każdego zakątku globu, niektóre z ich skutków są już nieodwracalne. Dzięki odwiertom lodowym wiemy, że stężenie dwutlenku węgla w ziemskiej atmosferze jest najwyższe od co najmniej 2 mln lat. Wzrost poziomu mórz i oceanów jest najszybszy od co najmniej 3 tys. lat, a zasięg lodu arktycznego najmniejszy od co najmniej tysiąca lat. Cofanie się lodowców jest najsilniejsze od co najmniej 2 tys. lat – podaje za raportem UM.

Scenariusze, które przedstawiają naukowcy na podstawie przeanalizowanych badań, zakładają nieunikniony wzrost temperatur na Ziemi o 1,5°C, a niektóre z nich rysują jeszcze bardziej negatywne prognozy wzrostu o ponad 2°C. Dodatkowo, już niedługo mogą wyczerpać się możliwości pochłaniania dwutlenku węgla przez gleby i oceany, przez co będzie nam jeszcze trudniej walczyć z postępującą zmianą klimatu.

Zmiany klimatu 2021 – mamy tylko 10 lat!

Zgodnie z obliczeniami IPCC, jeśli chcemy utrzymać wzrost temperatur na świecie poniżej 1,5°C, to możemy uwolnić do atmosfery jeszcze tylko 400 mld ton dwutlenku węgla. Jest to równowartość ok. 10 lat obecnych emisji. Wniosek z tego może być tylko jeden – to ostatnia chwila na zaprzestanie korzystania z paliw kopalnych – podkreśla magistrat.

„Naszymi działaniami przyczyniamy się do zwiększenia prawdopodobieństwa wystąpienia i nasilenia ekstremalnych opadów, susz, cyklonów tropikalnych, a także upałów. Już teraz ekstremalne zjawiska pogodowe stają się normą. Już teraz dotykają nas susze, długie fale upałów i braki wody, a w niedalekiej przyszłości możemy doświadczyć braków żywności i prądu. Stałe podnoszenie poziomu oceanów i mórz doprowadzi do zalania dużych obszarów lądu. Wszystkie te czynniki spowodują olbrzymie migracje klimatyczne – ludzie będą szukać miejsc, w których będą mogli przeżyć” – wskazują za raportem miejscy urzędnicy.

Zespół IPCC opracował interaktywny atlas, który ułatwia dostęp do aktualnych informacji na temat zmian klimatu. Jest on dostępny na stronie IPCC (w języku angielskim) – dodaje UM.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

 

partner merytoryczny

reklama