Zachęcanie do ponownego użycia

Zachęcanie do ponownego użycia i napraw – rezolucja PE

Parlament Europejski (PE) podkreśla, że chce sprzyjać zrównoważonemu rozwojowi poprzez zachęcanie do ponownego użycia i napraw oraz przez zwalczanie praktyk, które skracają żywotność produktów. Parlament (395 głosami „za”, przy 94 głosach „przeciw” i 207 „wstrzymujących się”) przyjął rezolucję w sprawie dążenia do bardziej zrównoważonego jednolitego rynku dla przedsiębiorstw i konsumentów.

Zachęcanie do ponownego użycia i napraw – wydłużenie i zapewnienie gwarancji na części zamienne

W rezolucji europosłowie wzywają Komisję Europejską (KE) do przyznania konsumentom prawa do reperowania popsutych produktów. Według nich naprawa ma być atrakcyjniejsza, bardziej systematyczna i opłacalna dzięki wydłużeniu gwarancji, zapewnianiu gwarancji na części zamienne i zwiększeniu dostępności informacji o naprawach i konserwacji.

Deputowani nalegają również na większe wsparcie rynków towarów używanych, wzywają do podjęcia działań mających na celu zwalczanie praktyk, skracających okres użytkowania produktu i popierają zrównoważoną produkcję. Posłowie ponownie domagają się wdrożenia systemu uniwersalnych ładowarek w celu ograniczenia ilości odpadów elektronicznych. Zachęcają też do znakowania produktów zgodnie z ich trwałością (np. licznik zużycia i jasna informacja o szacunkowej żywotności produktu).

Usuwanie przeszkód, które uniemożliwiają naprawę, odsprzedaż i ponowne użycie

Posłowie chcą zachęcać przedsiębiorstwa i konsumentów do podejmowania zrównoważonych wyborów i dlatego domagają się, by zamówienia publiczne uwzględniały kryteria zrównoważonego rozwoju. Upominają się też o odpowiedzialny marketing i reklamę. Na przykład w reklamach kładących nacisk na cechy przyjazne dla środowiska, wg PE, należy stosować wspólne kryteria na poparcie takiego twierdzenia – podobnie jak w przypadku uzyskiwania certyfikacji oznakowania ekologicznego. W rezolucji wzywa się również do zwiększenia roli unijnego programu oznakowania ekologicznego, tak aby był on w większym stopniu wykorzystywany przez przemysł i aby podnieść świadomość konsumentów w tym obszarze.

Ponadto w przyjętym tekście proponuje się nowe zasady gospodarowania odpadami oraz usuwanie przeszkód prawnych, które uniemożliwiają naprawę, odsprzedaż i ponowne użycie. Według PE, będzie to również korzystne dla rynku surowców wtórnych.

Zachęcanie do ponownego użycia i napraw – wyjście naprzeciw opinii Wuropejczyków

Parlament Europejski zaznacza, że z badania Eurobarometr wynika, że 77% obywateli Unii Europejskiej wolałoby naprawiać swoje urządzenia zamiast kupować nowe. 79% badanych uważa, że producenci powinni być prawnie zobowiązani do ułatwiania naprawy urządzeń cyfrowych lub wymiany ich poszczególnych części.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. Germans Aļeņins z Pixabay

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny