Za hałas do Trybunału

Za hałas do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Komisja Europejska (KE) postanowiła skierować do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) sprawę przeciwko Polsce w związku z niedopełnieniem przez nią zobowiązań wynikających z dyrektywy dotyczącej hałasu (2002/49/WE).

Komisja podkreśla, że Europejski Zielony Ład wytycza dla Unii Europejskiej (UE) ambitny cel zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń, co ma przynieść korzyści pod względem zdrowia publicznego, środowiska, a także dążenia do neutralności klimatycznej. W tym kontekście konieczne jest przyjęcie planów działania w celu ograniczenia hałasu szkodliwego dla zdrowia ludzkiego.

Za hałas do Trybunału – Komisja pozywa Polskę

Według KE, polskie prawo krajowe nie gwarantuje sporządzenia planów działania, które są obowiązkowe na mocy wspomnianej dyrektywy niezależnie od tego, czy w danej okolicy przekracza się wartości graniczne czy też nie. Nadal nie ma planów działania dla 20 głównych odcinków linii kolejowych oraz 290 głównych odcinków dróg, pomimo upłynięcia terminu przyjęcia takich planów działania – dodaje organ unijny.

Co więcej – zaznacza Komisja – prawo krajowe nie wymaga, by plany działania zawierały wszystkie niezbędne elementy przewidziane w dyrektywie. Chodzi w szczególności o rejestr konsultacji publicznych, środki zachowania obszarów ciszy oraz strategię długoterminową. Biorąc udział w konsultacjach publicznych dotyczących planów działania, każdy obywatel może zweryfikować i wyrazić swoją opinię na temat tego, czy władze podejmują odpowiednie środki, aby zmniejszyć poziom hałasu tam, gdzie hałas może być szkodliwy, lub aby zapobiec osiąganiu przez hałas szkodliwego poziomu. Dlatego też konieczne jest nie tylko przyjęcie planów działania, ale doprowadzenie do sytuacji by prawo krajowe wymagało, żeby plany zawierały wszystkie te elementy.

Biorąc pod uwagę, że Polska nie odniosła się do zastrzeżeń wyrażonych w uzasadnionej opinii Komisji, Komisja postanowiła skierować sprawę do TSUE.

Za hałas do Trybunału, gdyż jest to druga środowiskowa przyczyna przedwczesnych zgonów

Hałas powodowany przez ruch drogowy, kolejowy i lotniczy, jest drugą – po zanieczyszczeniu powietrza – główną środowiskową przyczyną przedwczesnych zgonów, a narażenie na hałas jest coraz powszechniejszym zjawiskiem – podkreśla KE i dodaje, że według szacunków, rocznie w Europie, hałas powoduje 12 tys. przedwczesnych zgonów i przyczynia się do 48 tys. nowych przypadków choroby niedokrwiennej serca (wywołanej zwężeniem tętnic wieńcowych). Szacuje się też, że 6,5 mln Europejczyków cierpi z powodu przewlekłych, znacznych zakłóceń snu, które osłabiają system kognitywny oraz powodują stres. Z tego względu przepisy UE dotyczące hałasu wymagają, aby państwa członkowskie przyjęły plany działania, mające na celu ograniczenie szkodliwego poziomy hałasu w dużych aglomeracjach lub wokół głównych linii kolejowych, dróg i portów lotniczych.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl

reklama

reklama

 

reklama

reklama

partner merytoryczny

reklama