Wywiezienie zapasów złożonej luzem biomasy

Wywiezienie zapasów złożonej luzem biomasy

Spółka CEZ Chorzów poinformowała, że zadeklarowane na 15 września br. wywiezienie zapasów złożonej luzem biomasy z miejsc magazynowania zlokalizowanych na byłych i obecnych terenach Zakładów Azotowych w Chorzowie (rejon ul. Narutowicza i ul. Maciejkowickiej) zostało w pełni wykonane. Jak zaznacza firma, w ramach zrealizowanych działań wywieziony został cały zapas biomasy magazynowanej luzem w formie peletu z łuski słonecznika.

Wywiezienie zapasów złożonej luzem biomasy – pierwszy etap zrealizowany

Zgodnie z deklaracją złożoną 19 sierpnia br. podczas spotkania członków Zarządu CEZ Chorzów z Prezydentem Miasta Chorzowa, Spółka zrealizowała w terminie pierwszy etap planu działań, mających na celu wyeliminowanie możliwego oddziaływania zapachowego ww. paliwa biomasowego, magazynowanego dotychczas luzem w rejonie ul. Narutowicza i ul. Maciejkowickiej.

Spółka poinformowała również, że 16 września br. z udziałem Prezydenta Miasta Chorzowa odbyła się wizja lokalna w rejonie ul. Narutowicza i ul. Maciejkowickiej.

Jednocześnie CEZ Chorzów zaznaczył, że na dzień 15 września br. roku usunięto ok. 44% biomasy magazynowanej przy ul. Królowej Jadwigi w Chorzowie. Proces usuwania biomasy magazynowanej luzem w tej lokalizacji jest drugim etapem przyjętego planu, a jego zakończenie nastąpi w terminie do 15 października br.

Wywiezienie zapasów złożonej luzem biomasy – ostatni etap do 31 października

W ostatnim etapie, którego zakończenie zaplanowane jest na dzień 31 października br., CEZ Chorzów usunie pozostałe zapasy biomasy z byłych i obecnych terenów Zakładów Azotowych w Chorzowie (rejon ul. Narutowicza i ul. Maciejkowickiej), tj. biomasę magazynowaną w opakowaniach typu „big bag” lub magazynową w betonowych boksach.

Spółka przypomniała, że podjęte wyżej opisane działania doprowadzą do całkowitego wyeliminowania magazynowania luzem paliw biomasowych poza terenem instalacji elektrociepłowni CEZ Chorzów.

Na podstawie informacji nadesłanej przez CEZ Polska

fot. CEZ Polska

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny

reklama