Wysokosprawna kogeneracja w KGHM-ie

3 listopada br. nastąpiło oficjalne uruchomienie produkcji energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji w blokach gazowo-parowych w Polkowicach i Głogowie, należących do KGHM-u. Praca bloków pokryje ok. jednej czwartej zapotrzebowania KGHM-u na energię elektryczną i pozwoli zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych do atmosfery o 40% w stosunku do emisji z konwencjonalnych źródeł opalanych węglem.
 
Obiekty w Polkowicach i Głogowie opalane są gazem ziemnym zaazotowanym, pochodzącym z lokalnego złoża w Kościanie. Blok w Polkowicach będzie produkował ok. 300 tys. MWh energii elektrycznej i ok. 1 mln GJ ciepła rocznie, natomiast blok w Głogowie – ok. 250 tys. MWh energii elektrycznej i ok. 800 tys. GJ ciepła. Bloki pracują w wysokosprawnej kogeneracji, co znacząco zmniejsza zużycie paliw, a co za tym idzie –ogranicza oddziaływanie na środowisko.
 
Każdy blok składa się z dwóch turbozespołów gazowych, dwóch kotłów odzyskowych oraz turbozespołu parowego wykorzystującego energię cieplną w parze do wytworzenia energii elektrycznej.
 
Nakłady poniesione przez KGHM na budowę bloków wyniosły 523 mln zł.
 
Na podstawie: www.kghm.pl

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny