wyciek do gleby

Wyciek do gleby pod lupą WIOŚ w Warszawie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie (WIOŚ) poinformował, że podjął działania w miejscu porzucenia „mauzera” o pojemności 1000 l w miejscowości Lipiny. Z pojemnika odnotowano wyciek do gleby zgromadzonych w nim substancji.

Wyciek do gleby nieznanej substancji

27 lutego 2024 r. do Delegatury WIOŚ w Ostrołęce dyżurny Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie zgłosił informację dotycząca porzuconego w Lipinach (gm. Zabrodzie) pojemnika o poj. 1000 l. Według zgłoszenia, obok pojemnika stwierdzono wyciek do gleby nieznanej substancji.

28 lutego br. inspektorzy WIOŚ podjęli działania na podstawie art. 10b Ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Dokonali oględzin ww. miejsca. Potwierdziły one nielegalne składowanie na gruncie leśnym, pojemnika typu mauzer o pojemności 1000 l.

Na dnie znalezionego zbiornika znajdowały się nieznaczne ilości (ok. 30 l) niezidentyfikowanej substancji. Substancja znajdująca się w mauzerze była koloru ciemnogranatowego oraz brązowego i miała mocny zapach rozpuszczalników. W odległości ok. 2 m od mauzera znajdowała się duża ilość rozlanej substancji, o tych samych właściwościach, jak zawartość pojemnika. Rozlana substancja częściowo wyschła i stwardniała, zostawiając po sobie bordowe zabarwienie gleby oraz ciemnogranatowe ciało stałe. Ze względu na możliwość częściowego wchłonięcia substancji, nie jest możliwe dokładnie oszacowanie ilości, która trafiła do gruntu – zaznaczył WIOŚ.

Zanieczyszczona ziemia i zbiornik usunięte przez gminę

Natomiast 29 lutego 2024 r. specjalista Centralnego Laboratorium Badawczego Inspekcji Ochrony Środowiska z pracowni w Ciechanowie pobrał próby gleby. Była to ziemia, do której przedostała się nieznana substancja. W tym samym dniu Urząd Gminy w Zabrodziu usunął zanieczyszczoną ziemię oraz zbiornik z miejsca jego ujawnienia – dodał WIOŚ.

Na podstawie www.gov.pl

fot. WIOŚ w Warszawie

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny