Wspólnie na rzecz elektromobilności

Wspólnie na rzecz elektromobilności

Poczta Polska (PP) poinformowała, że z Radą Główną Instytutów Badawczych (RGIB) będzie działać wspólnie na rzecz elektromobilności. Współpraca ma się uwidocznić w badaniu, wdrożeniu i eksploatacji pojazdów elektrycznych oraz pojazdów napędzanych paliwami gazowymi (CNG i LNG). Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane 23 lipca br.

Poczta Polska i Rada Główna Instytutów Badawczych wspólnie na rzecz elektromobilności

Jak podaje PP, zakres wspólnych przedsięwzięć obejmuje organizację transportu i infrastrukturę samochodów zasilanych gazem CNG i LNG. Rada Główna Instytutów Badawczych wybierze właściwy instytut, który będzie prowadził projekt specjalnie opracowany na potrzeby PP. Porozumienie przewiduje, że na realizację takiego zadania RGIB wraz z PP pozyskają finansowanie, m.in. ze środków pomocowych.

Pojawienie się pojazdów elektrycznych wśród pojazdów floty Poczty Polskiej zostanie poprzedzone badaniami, terenowymi, testami eksploatacyjnymi i analizami nie tylko samych pojazdów, ale również niezbędnej infrastruktury związanej z ładowaniem oraz serwisowaniem aut. Jesteśmy największą polską firmą logistyczną, nasi pracownicy każdego dnia pokonują setki tysięcy kilometrów. Dlatego konsekwentnie od wielu miesięcy realizujemy program „Elektromobilność”, który w wymiarze ekologiczno-społecznym zapewni poprawę jakości powietrza, a firmie pozwoli na oszczędności. Będąc jednym z liderów rynku usług logistycznych stawiamy na nowoczesne rozwiązania, które wpisują się w strategię Poczty Polskiej – skomentował Paweł Przychodzeń, wiceprezes Zarządu PP ds. logistyki.

Część badawczą przeprowadzi instytut wybrany przez RGIB, natomiast testy wdrożeniowe i terenowe oraz testy eksploatacyjne pojazdów zostaną przeprowadzone przez PP. Jak zaznacza PP, RGIB reprezentuje obecnie 107 instytutów, których znaczącą cześć stanowią jednostki opracowujące nowe rozwiązania w różnych obszarach techniki. Istotą działania instytutów badawczych jest prowadzenie badań naukowych oraz skuteczność we wdrażaniu wyników tych badań do praktyki.

Porozumienie pomiędzy Pocztą Polską a RGIB ułatwi współpracę z instytutami badawczymi w przygotowaniu, opracowaniu i wdrażaniu takich rozwiązań do praktyki. Dotyczyć to będzie w szczególności nowoczesnych rodzajów pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi i infrastruktury niezbędnej do takiego transportu, nowoczesnej logistyki i innych rozwiązań. Większość instytutów badawczych prowadzi także badania i wdrożenia związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem państwa: wojskowym, wewnętrznym, żywności, medycznym, cyberprzestrzeni itd. współpracując z Ministerstwem Obrony Narodowej i innymi resortami. Uważam, że prace te mogą być także wykorzystane przy współpracy z Pocztą Polską. Podpisane porozumienie umożliwi nam synergię w wielu obszarach – podkreślił prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski, przewodniczący RGIB.

Testy aut zasilanych paliwami alternatywnymi

Zasilanie paliwami alternatywnymi (energia elektryczna, CNG i LNG) samochodów dostawczych i ciężarowych o większej ładowności jest szczególnie ważne dla PP z uwagi na niskie koszty eksploatacyjne i łatwość obsługi. Dzięki wprowadzeniu nowatorskich technologii pojazdy takie posiadają wszystkie zalety samochodów zasilanych olejem napędowym i gwarantują równocześnie znaczne zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza i cichszą jazdę. W przypadku tego paliwa infrastruktura do tankowania i serwisu są bardzo istotne pod względem opłacalności użytkowania takich pojazdów i dlatego muszą być uwzględnione w analizach warunków przyszłej eksploatacji – podkreśla PP.

Przy okazji PP przypomina, że od ponad roku przeprowadza największe w Polsce testy aut zasilanych paliwami alternatywnymi. W ubiegłym roku testowano pojazdy elektryczne do 3,5 t o ładowności do 800 kg. Jesienią do pocztowej floty dołączy kilkadziesiąt aut tego typu. W tym roku przetestowano elektryczne auta dostawcze o ładowności pow. 800 kg.

Obecnie pocztowcy przeprowadzają testy ciągnika siodłowego Scania, zasilanego gazem LGN oraz testy ciągnika siodłowego IVECO Stralis Natural Power. Działania te mają na celu sprawdzenie możliwości użytkowania pojazdów niskoemisyjnych oraz bezemisyjnych w codziennej eksploatacji we flocie narodowego operatora pocztowego.

Poczta Polska ma bardzo dobre doświadczenia związane ze współpracą z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju przy wdrożeniu innowacyjnej technologii radiowej identyfikacji przesyłek. Jestem przekonany, że dzięki porozumieniu z Radą Główną Instytutów Badawczych zyskamy ważnego partnera do realizacji naszego programu „Elektromobilność” – podkreślił wiceprezes Paweł Przychodzeń.

Na podstawie media.poczta-polska.pl

fot. Poczta Polska

partner merytoryczny

 

reklama

partner medialny