W obszarze ochrony środowiska

Wspólne projekty w obszarze ochrony środowiska – ORLEN Południe i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego razem na rzecz ochrony klimatu

ORLEN Południe i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM) przygotują pilotażowe projekty w obszarze ochrony środowiska i będą się ubiegać o ich dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (UE). Jak podaje UMWM, podpisane porozumienie zakłada współpracę do końca 2030 r., a jej szczegóły oraz zakres wspólnych projektów zostaną wypracowane w tym roku.

Współpraca małopolskiego samorządu i ORLEN Południe w obszarze ochrony środowiska w ramach unijnej inicjatywy

Współpraca małopolskiego samorządu i spółki ORLEN Południe będzie odbywać się w ramach unijnej inicjatywy, jaką jest Platforma Regionów Węglowych w Transformacji oraz realizacji projektu zintegrowanego LIFE EKOMAŁOPOLSKA – „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” – wskazuje UMWM.

Aktualnie Fundusz Sprawiedliwej Transformacji przewiduje dla Polski kwotę ponad 3,5 mld euro. Liczymy, że środki, z których będzie mogła skorzystać Małopolska pozwolą na wdrożenie projektów inwestycyjnych, które wzmocnią potencjał wzrostu gospodarczego, umożliwią stworzenie nowych miejsc pracy, jak również złagodzą skutki wpływu COVID-19 na życie mieszkańców i gospodarkę Małopolski Zachodniej – powiedział Witold Kozłowski, marszałek województwa małopolskiego.

Według UMWM, ORLEN Południe posiada właściwe kompetencje, niezbędne do opracowania innowacyjnych projektów pilotażowych w ramach programu i poprzez realizowane inwestycje przyczynia się do rozwoju regionu.

Przekształcenie rynku energetycznego bez kosztów społecznych

Przekształcenie rynku energetycznego bez kosztów społecznych to jedno z największych wyzwań, przed jakimi stoi dziś Małopolska – powiedział Tomasz Urynowicz, wicemarszałek, pełnomocnik Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Sprawiedliwej Transformacji i dodał: – Potrzebne są nam większe ambicje środowiskowe, a co za tym idzie – większa dyspozycja środków, m.in. na nowoczesne inwestycje we wdrażanie technologii i infrastruktur zapewniających przystępną cenowo czystą energię, w redukcję emisji gazów cieplarnianych, efektywność energetyczną i energię ze źródeł odnawialnych. We współpracy z ORLEN Południe upatrujemy ogromnej szansy do dobrego przygotowania się do procesu transformacji.

ORLEN Południe zaangażowany w obszarze ochrony środowiska

Jak zaznacza UMWM, ORLEN Południe w swojej rafinerii w Trzebini rozwija obecnie technologie wodorowe. Produkcja wodoru w jakości paliwa transportowego ma się tam rozpocząć już w 2021 r., a w tym samym czasie w Trzebini ma też rozpocząć się produkcja zielonego glikolu propylenowego, w pierwszej w Polsce i największej w Europie instalacji tego typu. Oprócz tego w Trzebini trwa budowa pilotażowej instalacji do produkcji kwasu mlekowego przy wykorzystaniu mikroorganizmów. Spółka rozpoczęła też program biogazowy, który zakłada stworzenie sieci własnych biometanowni.

ORLEN Południe coraz mocniej angażuje się w sektory, w których nadrzędnym celem jest ekologiczna produkcja. Rozwijanie naszego portfolio bioproduktów, paliwa przyszłości, zeroemisyjna energetyka czy efektywność produkcji – to podstawowe założenia transformacji spółki. W ten kierunek rozwoju doskonale wpisuje się produkcja paliwa wodorowego. W ORLEN Południe przecieramy w tym obszarze szlaki zarówno dla Grupy ORLEN, jak i dla całego kraju. Nieustannie poszukujemy też nowych rozwiązań i „zielonych” technologii dla naszych zakładów produkcyjnych – podkreślił Marcin Rej, prezes Zarządu ORLEN Południe.

Współpraca w obszarze ochrony środowiska do końca 2030 r.

Podpisane porozumienie zakłada współpracę do końca 2030 r., a w tym czasie opracowane mają zostać projekty w obszarze ochrony środowiska, mogące ubiegać się o dofinansowanie – wskazuje UMWM i dodaje, że w październiku 2019 r. Małopolska rozpoczęła realizację projektu START, w ramach którego eksperci unijnej Platformy Regionów Węglowych w Transformacji pomagają w wypracowaniu projektów pilotażowych łagodzących skutki społeczno-gospodarczej transformacji energetycznej w zachodniej części województwa. Do czerwca 2021 r. przygotowane zostaną cztery koncepcje takich projektów.

Urząd marszałkowski dodaje, że w styczniu 2020 r. województwo dołączyło do Platformy Regionów Węglowych w Transformacji i podkreśla, że teraz, dzięki staraniom Samorządu Województwa, Małopolska wymieniana jest, jako jeden z sześciu polskich regionów węglowych, które będą mogły ubiegać się o wsparcie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Dziś ważne jest, aby pozyskać dla Małopolski Zachodniej możliwie jak najwięcej środków z puli Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji, które pozwolą na realne inwestycje na tym obszarze. Wierzę, że współpraca z ORLEN Południe również się temu przysłuży – powiedział wicemarszałek Urynowicz.

Na podstawie www.malopolska.pl

fot. UMWM

reklama

 

partner merytoryczny

reklama