Dla realizacji Europejskiego Zielonego Ładu

Wsparcie dla realizacji Europejskiego Zielonego Ładu

Zarząd Małopolski wybrał cztery projekty o łącznej wartości 767 mln zł, nad którymi pracować będą unijni eksperci Platformy Regionów Węglowych w Transformacji (ang. Platform for Coal Regions in Transition) START. To – jak podaje Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM) – kolejne wsparcie dla realizacji Europejskiego Zielonego Ładu poprzez zintegrowane działania na rzecz ochrony środowiska oraz stworzenia trwałych miejsc pracy.

Projekt START dla realizacji Europejskiego Zielonego Ładu

W ubiegłym roku Małopolska została wybrana, jako jeden z siedmiu regionów w Unii Europejskiej, do realizacji projektu START, w ramach którego eksperci unijnej Platformy Regionów Węglowych w Transformacji pomagają w wypracowaniu projektów pilotażowych łagodzących skutki społeczno–gospodarcze transformacji energetycznej. Projekty te dotyczą obszaru Małopolski Zachodniej i będą mogły pozyskać finansowanie ze środków Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji – tłumaczy Tomasz Urynowicz, wicemarszałek województwa małopolskiego i zarazem pełnomocnik Zarządu Województwa ds. Sprawiedliwej Transformacji.

60 propozycji projektów dla realizacji Europejskiego Zielonego Ładu

Do końca lipca do Departamentu Środowiska UMWM (który jest koordynatorem Projektu START) wpłynęło 60 propozycji projektów pilotażowych, o całkowitej wartości ponad 3 mld zł. Fiszki projektów przygotowywane zostały przez m.in. przez firmy Tauron i Zakład Gazowniczy, a także Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego oraz gminy i powiaty Małopolski Zachodniej. Jak zaznacza UMWM, zespół ekspertów Platformy Regionów Węglowych w Transformacji przeanalizował 20 fiszek projektów, a Zarząd Województwa Małopolskiego dokonał ostatecznie wyboru czterech propozycji, uwzględniając rekomendacje ekspertów, ale również znaczenie projektów dla transformacji w gminach górniczych.

– Braliśmy pod uwagę przede wszystkim dobro mieszkańców. Priorytet mają takie działania, które pozwolą na rozwój subregionu i zapewnią miejsca pracy jego mieszkańcom – podkreśla Witold Kozłowski, marszałek województwa.

Projekty rekomendowane dla realizacji Europejskiego Zielonego Ładu

Pierwszym z rekomendowanych projektów jest #Graj w zielone! „Wspieranie Europejskiego Zielonego Ładu poprzez zintegrowane działania na rzecz ochrony środowiska, zapewnienia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz stworzenia trwałych miejsc pracy na terenie gmin górniczych: Babic, Chrzanowa, Libiąża, Trzebini (Małopolska Zachodnia)”. Jak podaje UMWM, projekt opiera się na istniejących w gminach zasobach oraz pozwala na rozwój gospodarczy. Składa się z ośmiu komponentów, takich jak: 1) stworzenie klastra energii, 2) podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej, 3) nadanie nowych funkcji społecznych terenom zdegradowanym, 4) podniesienie atrakcyjności terenów inwestycyjnych, 5) powstanie Klastra Innowacji Społeczno–Gospodarczych, 6) stworzenie Lokalnych Centrów Innowacji, 7) stworzenie we współpracy z uczelniami działającymi w zakresie małopolskich inteligentnych specjalizacji oraz 8) przygotowanie strategii elektromobilności. Wartość projektu została oszacowana na 190 mln zł.

Drugi z rekomendowanych projektów to rewitalizacja nieczynnej Kopalni Węgla Kamiennego Brzeszcze Wschód z otoczeniem – wdrożenie modelu przejścia na neutralną dla klimatu gospodarkę o obiegu zamkniętym (GOZ). Celem projektu jest ożywienie społeczno-gospodarcze nieczynnej Kopalni Brzeszcze Wschód wraz ze składowiskami odpadów wydobywczych i komunalnych, w tym wzmocnienie lokalnej przedsiębiorczości. Wartość projektu to 202 mln zł.

Dwa kolejne przedsięwzięcia dla realizacji Europejskiego Zielonego Ładu

Trzeci projekt to rewitalizacja terenów wraz z komercjalizacją po likwidacji bloków węglowych w TAURON Wytwarzanie S.A. w Elektrowni Siersza. Wiązka Projektów obejmuje trzy komponenty: budowę Centrum szkoleniowego instalacji OZE do treningu ekip monterskich oraz jednostek Straży Pożarnej i Zespołu Zarządzania Kryzysowego; zagospodarowanie terenów wymagających rekultywacji wskutek długotrwałej działalności przemysłowej poprzez budowę farm fotowoltaicznych, a także kompleksowe przygotowanie pracowników Grupy TAURON do transformacji energetycznej. Wartość projektu została oszacowana na 355 mln zł.

Ostatni spośród wybranych projektów zakłada inwestycje w zasoby ludzkie i zrównoważony rozwój przedsiębiorczości na terenie Małopolski Zachodniej. Projekt dwóch wnioskodawców: Gminy Libiąż i Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma na celu podnoszenie kompetencji mieszkańców regionu, wsparcie transferu zaawansowanych technologii oraz rozwój małych i mikroprzedsiębiorstw. Łączna wartość projektu to 20 mln zł.

Na podstawie www.malopolska.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

 

reklama

partner merytoryczny