Wrocław kończy z betonem

Wrocław kończy z betonem

Symboliczne zniszczenie nawierzchni placu Nowy Targ – tak Wrocław kończy z betonem. Wkrótce zamiast betonu na placu Nowy Targ pojawi się ponad 63 tysiące roślin – zapowiedział Urząd Miejski Wrocławia (UM). Magistrat dodał, że obecnie rośnie tam 35 drzew, z czego osiem w donicach. Po modernizacji pojawi się szereg roślin. Będą to: 172 drzewa, 27 tys. bylin, 193 paprocie, blisko 13 tys. traw, a także 23 tys. roślin cebulowych. Na plac wprowadzone zostaną również pnącza.

Zagospodarowanie deszczówki

– Rozbetonowanie placu Nowy Targ otwiera nową erę – erę miasta zielonego, przystosowanego do zmian klimatu, a tym samym bardziej przyjaznego mieszkańcom. To tylko początek wielkich zmian, na które już teraz ogromnie się cieszę – podkreślił Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

Od wielu lat inwestycjom w mieście towarzyszy hasło #ZłapDeszcz. Dlatego również w przypadku placu Nowy Targ deszczówka zostanie zagospodarowana do zasilania wprowadzanych nasadzeń. Prace rozpoczną się już na przełomie września i października, by zakończyć się wiosną przyszłego roku – zapowiedział UM.

Wrocław kończy z betonem – przebudowa placu w etapach

Z uwagi na parking podziemny, niezbędna jest częściowa rozbiórka istniejącej nawierzchni z kostki i płyt oraz wykonanie nowych warstw technologicznych, opartych na systemie zielonego dachu. – To spore wyzwanie, ale wierzymy, że będziemy w stanie zainicjować działania, które pokażą, jak w przyszłości zmieniać takie industrialne przestrzenie – powiedział Jacek Mól, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu. Nawierzchnia – w zależności od miejsca – zostanie rozebrana na głębokość 35, 45 i 60 cm. Zastąpią ją nowe warstwy izolacji oraz warstwy drenująco-retencyjne wraz z substratem glebowym. Następnie zostaną wyniesione rabaty na wysokość 25 cm, aby zagwarantować im odpowiednie warunki do rozwoju. Konieczne działania związane są także z budową przyłącza wodociągowego, budową systemu automatycznego nawadniania, remontem elementów małej architektury oraz wyposażeniem terenu w nowe elementy małej architektury.

Na placu zmodernizowane będzie też oświetlenie, a przy okazji prac elektrycznych utworzone zostaną punkty zasilania pod food trucki. Łącznie przebudowane zostanie ok. 60% placu.

Obecnie priorytetem jest etap pierwszy, czyli wprowadzenie na plac znacznej ilości zieleni. Jako finał prac w kolejnych latach – mając na to odpowiednie środki – możliwa będzie także budowa fontanny. Jeśli zapadnie decyzja o jej budowie, zostanie ogłoszony konkurs na projekt rzeźby, która uzupełni fontannę – zaznaczył UM.

Koszt tej inwestycji wynosi ponad 10 mln zł.

Nie tylko plac Nowy Targ

Rozbetonowanie placu Nowy Targ to tylko początek zielonych zmian w mieście – zaznaczył UM. Wygląd zmieni także plac Wolności. Na słupach oświetleniowych pojawią się pnącza, a wokół placu drzewa w donicach. To samo czeka ulicę Zamkową, gdzie dodatkowo zostanie rozszczelniona nawierzchnia między drzewami. Pojawią się tam też krzewy, a pod uwagę wzięta zostanie wymiana istniejących drzew na gatunki z bardziej rozłożystymi koronami.

Z kolei w odległości kilkuset metrów od placu Nowy Targ została zakończona realizacja skweru Wrocławianek przy ul. Bernardyńskiej. Istniejący tam parking naziemny został zmieniony w zieloną przestrzeń miejską. Podobną metamorfozę przejdzie także przestrzeń w parkingu podziemnym, co jest o wiele bardziej wymagającym przedsięwzięciem – zaznaczył UM.

Ratusz podkreślił, że nie są to pojedyncze zadania w skali miasta. Od 2019 r. na terenie Wrocławia zrealizowano ponad 200 zadań z zakresu gospodarowania wodami opadowymi, spośród których część miała stricte charakter rozszczelnienia, a więc rozbetonowania przestrzeni w Śródmieściu.

Magistrat wskazał, że od kilku lat konsekwentnie rozszczelniane są przestrzenie wokół wrocławskich szkół i przedszkoli. Jest to efekt programu „Szare na Zielone” – zwrócił uwagę magistrat. Z kolei dzięki realizacji projektu GrowGreen nowe oblicze zyskało sześć podwórek na wrocławskim Ołbinie. – Adaptacja miasta do zmian klimatu jest naszym priorytetem, dlatego dziś zazieleniamy plac Nowy Targ, potem plac Wolności oraz ulicę Zamkową. Rozszczelniamy ulice, skwery, a lista tych miejsc tylko się wydłuża – podkreśliła Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju UM. – Wszystkie te działania służą minimalizowaniu efektu miejskiej wyspy ciepła i poprawie jakości życia mieszkańców w centrum miasta – dodała.

Wrocław kończy z betonem i zielenieje

Już teraz zielone przestrzenie we Wrocławiu to ok. 41,5% powierzchni miasta. Zdecydowana większość tych terenów – ok. 35% – to m.in. parki, zieleńce, zieleń nadrzeczna czy pola irygacyjne. Tworzą one tzw. zieleń adaptacyjną określoną w Miejskim Planie Adaptacji do Zmian Klimatu. Oznacza to, że pozytywnie wpływają one na adaptację do zmian klimatu. Z kolei 6% powierzchni Wrocławia to tereny rolne przeznaczone na różną formę zieleni w miejskim planie zagospodarowania przestrzennego. Co więcej, użytki ekologiczne, park krajobrazowy i obszary Natura 2000 zajmują 8,5% powierzchni Wrocławia – wyliczył UM.

Adaptacja do zmian klimatu to gigantyczne wyzwanie, przed którym stoją wszyscy – także Wrocław. Dlatego został opracowany Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu i sukcesywnie realizowane są jego zapisy. W trakcie obecnej kadencji Zarząd Zieleni Miejskiej posadził 23 tysiące drzew, z czego 3131 drzew w ramach 11. edycji akcji WROśnij we Wrocław. Magistrat podał, że dzięki zrealizowanym inwestycjom już 83,8% wrocławian ma dostęp do terenów zieleni położonych w odległości do 300 metrów od domu.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny