Wozy strażackie dzięki wsparciu

Do Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu trafią cztery specjalistyczne pojazdy. 4 listopada br. podpisano umowę na dofinansowanie inwestycji pn. „Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych”. 200-tysięczna dotacja pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.
 
wozy strażackie
 
Zakupione auta mają być wyposażone w sprzęt ratowniczy o najlepszych dostępnych parametrach. Dodatkowo w pojazdach znajdą się aparaty do ochrony dróg oddechowych, kombinezony ochronne, ubrania żaroodporne, neutralizatory, środki wiążące, wykrywacze substancji niebezpiecznych oraz systemy do wykrywania i pomiaru gazów. Sprzęt ten będzie wykorzystywany w przypadku wystąpienia zagrożenia środowiska.
 
Na podstawie: www.umwd.dolnyslask.pl

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny