Osiągnąć neutralność klimatyczną

Wiedeń chce osiągnąć neutralność klimatyczną do 2040 roku

Do 2040 r. Wiedeń chce osiągnąć neutralność emisyjną. Ma w tym pomóc tzw. plan klimatyczny, który przedstawili reprezentanci wiedeńskiego ratusza na czele z Michaelem Ludwigiem, burmistrzem stolicy Austrii. Wiedeń opiera się na inwestycjach w energię alternatywną, przyjazną dla środowiska gospodarkę odpadami i gospodarkę o obiegu zamkniętym, nowoczesną mobilność i innowacyjne budownictwo mieszkaniowe – podała Polska Agencja Prasowa (PAP).

Osiągnąć neutralność klimatyczną, by utrzymać wysoki poziom życia

Zdaniem wiedeńskiego ratusza zmiany klimatyczne to jedno z największych dzisiejszych wyzwań. Aby utrzymać wysoki poziom życia w przyszłości, Wiedeń, który – jak podaje PAP – znajduje się na szczycie rankingów miast o najlepszej jakości życia, chce do 2040 r. osiągnąć neutralność energetyczną. Ma to zrealizować dzięki specjalnemu harmonogramowi klimatycznemu i Strategii Ramowej Inteligentnego Miasta Klimatu, która określa sto działań, mających pomóc wiedeńskiej metropolii osiągnąć ten ambitny cel. Według burmistrza Wiednia, konkretne kroki były omawiane nie tylko z ekspertami i naukowcami, ale także z mieszkańcami miasta.

Jak osiągnąć neutralność klimatyczną? – 11 obszarów działań

Miasto podzieliło poszczególne kroki na łącznie 11 obszarów objętych działaniami. Są to:

– energia (inwestycje w fotowoltaikę, ciepłownictwo i chłodzenie),

– mobilność (inwestycje w transport publiczny, rozwój wspólnych środków transportu, inwestycje w wodór),

– budynki (dotacje, instalacje fotowoltaiczne, zrównoważone budownictwo mieszkaniowe),

– gospodarka i rynek pracy (budżet klimatyczny, gospodarka współdzielenia),

– zero waste i gospodarka o obiegu zamkniętym – GOZ (inwestycje w sieć naprawczą, eliminacja odpadów),

– adaptacja do zmian klimatu (więcej zieleni, zazielenianie i zacienianie),

– ekologia miejska, środowisko i woda (planowanie nowych dzielnic w sposób kompaktowy przy odpowiedniej gęstości urbanistycznej),

– zdrowie i integracja społeczna (np. wzmacnianie świadomości zdrowotnej, budowa nowych obiektów służby zdrowia o konstrukcji niskoenergetycznej,

– edukacja, nauka i badania (budowa osiedli z koncentracją placówek oświatowych, energetycznie samowystarczalne nowe budynki szkolne),

– cyfryzacja (np. podstawowe prawa cyfrowe, promowanie umiejętności cyfrowych),

– partycypacja i kultura (partycypacja kulturalna, partycypacja obywatelska w ramach projektu Vienna Climate Team).

Pionierskie miasto w ochronie klimatu

Wiedeń od kilku lat jest jednym z pionierskich miast w ochronie klimatu – zaznacza PAP. Ponadto jako jedno z pierwszych miast na świecie uwzględniło w swoich planach kompleksowy program jego ochrony. Dzięki niemu Wiedeń zdołał już zredukować emisję CO2 o ok. 40%, co uczyniło stolicę, austriackim krajem związkowym z najniższą emisją CO2 na mieszkańca.

Na podstawie pap-mediaroom.pl (źródło informacji: Eurocomm-PR)

fot. pixabay.com/bogitw (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny