Warszawski Panel Klimatyczny

Warszawski Panel Klimatyczny podsumowany

4 lutego odbyło się spotkanie podsumowujące Warszawski Panel Klimatyczny. Podczas spotkania przedstawiono mapę drogową wdrożenia 49 rekomendacji, które zostały przegłosowane przez 90 panelistów – poinformował Urząd m.st. Warszawy (UM).

Warszawski Panel Klimatyczny – wytyczyć kierunek rozwoju stolicy

Magistrat tłumaczy, że panel obywatelski to demokratyczna forma włączania mieszkańców w proces wytyczania kierunków polityki danego miasta lub państwa. W Warszawie – ze względu na temat, którego dotyczył – odbywał się pod nazwą Warszawski Panel Klimatyczny. Zadaniem panelistów było zadecydowanie o kierunku rozwoju Warszawy w obszarze efektywności energetycznej i zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w bilansie energetycznym miasta.

Przede wszystkim chciałem serdecznie podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w Panelu, za te 49 rekomendacji, które są z jednej strony ambitne, ale z drugiej strony wykonalne. Najbardziej cieszę się z tych rekomendacji, które mają charakter strategiczny, dotyczący tworzenia długoterminowej polityki w kwestii efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Ale oczywiście również z tych, które dotyczą edukacji czy zwiększania świadomości obywateli, bo to też jest bardzo ważne – powiedział Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Warszawski Panel Klimatyczny i mapa drogowa wdrożenia rekomendacji

Mapa drogowa jest pierwszym krokiem do wdrożenia rekomendacji – przekonuje UM i tłumaczy, że pokazuje ona wstępną wizję realizacji postanowień Warszawskiego Panelu Klimatycznego przez magistrat.

Wspomniana mapa drogowa wyróżnia dwa sposoby wdrażania rekomendacji. Pierwszy z nich to kontynuacja, która dotyczy rekomendacji, zbieżnych z już wdrażanymi przez Miasto rozwiązaniami, i które będą stanowić ich dodatkowy element lub naturalną kontynuację. Drugi ze sposobów to nowy projekt. Dotyczy to rozwiązań, które nie były dotąd prowadzone i dla których konieczne będzie zaplanowanie odrębnych działań – tłumaczy UM i dodaje, że przy każdej rekomendacji podany jest również szacunkowy czas potrzebny na jej wdrożenie. Może on jednak ulec zmianie podczas tworzenia planów operacyjnych.

Warszawski Panel Klimatyczny – dokumenty operacyjne i dalsze kroki

Wiele rekomendacji przygotowanych przez Warszawski Panel Klimatyczny dotyczy działań długoterminowych, które są związane z poważnymi inwestycjami i które wymagają skoordynowanych działań w wielu obszarach – przekonuje UM. Stąd też szczegółowe plany muszą być poprzedzone dokładnymi analizami i wymagają dobrego przygotowania i skoordynowania działań jednostek miejskich. W zależności od charakteru i stopnia złożoności, rekomendacje będą wdrażane w różny sposób i w różnym tempie. Te, które nie wymagają podjęcia złożonych działań, będą wdrażane niezwłocznie. Pozostałe będą wdrażane po dokonaniu analiz i szczegółowym zaplanowaniu działań. Opracowanie dokumentów operacyjnych dla wszystkich rekomendacji zostanie ukończone do końca trzeciego kwartału br.

Dokumenty operacyjne będą zawierać opis działań, ich harmonogram, a także szacunkowy koszt realizacji i sposoby finansowania.

Zespół Monitorujący będzie nadzorował wdrażanie rekomendacji wypracowanych przez Warszawski Panel Klimatyczny

Nad wdrażaniem rekomendacji wypracowanych przez Warszawski Panel Klimatyczny czuwać będzie Zespół Monitorujący. Jego powołanie jest konsekwencją przegłosowania przez panelistów rekomendacji nr 49 w brzmieniu: „Zaplanowanie monitoringu wdrażania rekomendacji panelu”.

W skład zespołu wejdą: przedstawiciele jednostek UM, które są jednostkami wiodącymi przy realizacji więcej niż jednej rekomendacji i reprezentanci strony społecznej.

Zespół Monitorujący będzie wydawał komunikaty oraz przekazywał władzom Warszawy zalecenia dotyczące wdrażania rekomendacji w życie – dodał UM.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

 

reklama

partner merytoryczny

reklama