ok. 88 mln ton żywności

W UE marnuje się rocznie ok. 88 mln ton żywności!

Szacunki przeprowadzone w ramach finansowanego przez Unię Europejską (UE) projektu FUSIONS wykazały, że na terenie Wspólnoty marnuje się rocznie ok. 88 mln ton żywności. Oznacza to, że statystycznie każdy z nas co roku wyrzuca ok. 173 kg jedzenia. Fragmenty raportu na ten temat zamieszczono na firmowanej przez Parlament Europejski i Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego stronie internetowej www.what-europe-does-for-me.eu/pl, dotyczącej wpływu UE na nasze codzienne życie – podała Polska Agencja Prasowa (PAP).

Marnuje się ok. 88 mln ton żywności – głównie przez gospodarstwa domowe i przetwórstwo

Z opublikowanych danych wynika, że gospodarstwa domowe i przetwórstwo łącznie produkują 72% unijnych odpadów spożywczych. Agencja wskazuje, iż żeby pomóc państwom członkowskim radzić sobie z tym problemem, utworzono Unijną Platformę ds. Strat i Marnotrawienia Żywności. Komisja Europejska (KE) zapowiedziała, że postara się wyjaśnić przepisy UE – chce bowiem ułatwić darowizny żywności i umożliwić wykorzystanie wycofanych z obrotu środków spożywczych w paszach.

Poprawa oznaczeń dat ważności by nie marnować ok. 88 mln ton żywności rocznie

Jak wskazuje PAP, jednym z ważnych celów KE jest poprawa oznaczeń dat ważności – chodzi zwłaszcza o oznaczenie „najlepiej spożyć przed”, które klienci błędnie interpretują. W rezultacie czego wyrzucają czasem produkty nadal nadające się do spożycia. Na swojej stronie internetowej KE zamieściła też wykaz dobrych praktyk, które pozwalają ograniczyć marnowanie żywności. Znalazły się w nim przykłady programów redystrybucji żywności w unijnych krajach.

Ponadto Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO) opublikował sprawozdanie specjalne w sprawie zwalczania marnotrawienia żywności, a KE – na mocy nowej dyrektywy ramowej w sprawie odpadów – ustanowiła z kolei wspólną metodologię pomiaru marnotrawienia żywności.

W 2020 r. państwa UE rozpoczęły gromadzenie danych na temat odpadów żywnościowych, a do połowy 2022 r. mają złożyć sprawozdania na temat krajowych poziomów wytwarzania tych odpadów. Jednocześnie wezwano je do ograniczenia marnotrawienia żywności o 30% do 2025 r., a o połowę do 2030 r. Do czerwca 2019 r. prowadzony był finansowany z UE program badawczy REFRESH. Za pomocą projektów pilotażowych badacze testowali nowe sposoby przeciwdziałania marnotrawieniu żywności. Działania prewencyjne będą bazować również na wynikach sfinansowanego przez UE badania na temat oznaczeń dat ważności – dodaje PAP.

Na podstawie pap-mediaroom.pl (źródło informacji: EuroPAP News)

fot. sozosfera.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny