obiegu zamkniętym

Tworzywa sztuczne w obiegu zamkniętym – ukazał się raport PlasticsEurope

Podsumowano aktualne dane z rynku tworzyw sztucznych. Według nich, coraz większy procent tworzyw sztucznych znajduje się w obiegu zamkniętym. Dane na temat aktualnego stanu rynku tworzyw sztucznych podczas Targów PLASTPOL w Kielcach przedstawiła Fundacja PlasticsEurope Polska.

Tworzywa sztuczne w obiegu zamkniętym – jak wygląda sytuacja?

Jak wynika z najnowszego raportu PlasticsEurope „Tworzywa sztuczne w obiegu zamkniętym – analiza sytuacji w Europie”, branża tworzyw sztucznych odnotowuje znaczący wzrost pod względem rozwoju cyrkularności. Po raz pierwszy uwzględniono w raporcie dane dotyczące produkcji i przetwórstwa tworzyw bio-pochodnych i pochodzących z recyklingu chemicznego. W 2022 roku produkcja cyrkularnych tworzyw sztucznych w Europie osiągnęła poziom 11,7 mln ton. Miało to stanowić 19,7% całkowitej produkcji. W Polsce ten udział wyniósł 30,7%. W 2022 r. w Europie 10,4 mln ton tworzyw cyrkularnych wykorzystano do produkcji plastikowych wyrobów i części. Stanowi to 19,2% wszystkich przetworzonych tworzyw w Europie. Pod tym względem Polska osiągnęła poziom 16,4%.

Konkurencyjność europejskiego rynku spada

Rozwojowi cyrkularności towarzyszą wyzwania. W zeszłym roku analitycy Międzynarodowego Funduszu Inwestycyjnego odnotowali pogłębiające się obniżenie wskaźnika wzrostu światowego GDP. Spadł on do poziomu 3,2%. W 2021 r. wynosił 6,5%. Spadek miał dotyczyć tzw. gospodarek rozwiniętych. Prognozowany w kolejnych latach wzrost ma być ograniczony. Jednocześnie kryzys energetyczny, który dotknął Europę, był szczególnie dotkliwy dla energochłonnych gałęzi przemysłu.

Osłabienie gospodarki światowej doprowadziło do zmniejszenia popytu na produkty z tworzyw sztucznych – światowa produkcja tworzyw sztucznych w 2022 r. osiągnęła poziom 400,3 mln ton. Udział Europy w tej produkcji spada – z 22% w 2006 r. do 14% w 2022 r. W związku z tym Europa staje się w coraz większym stopniu zależna od importu. Osłabia to zdolność do inwestowania w cyrkularność systemu tworzyw sztucznych i wspierania transformacji sektorów opierających się na tych materiałach.

Tworzywa sztuczne w Polsce

Z przekazanych przez PlasticsEurope danych dotyczących Polski wynika, że w 2023 r. produkcja przemysłowa w naszym kraju spadła o 1% w porównaniu z rokiem 2022. Produkcja przemysłu chemicznego spadła natomiast o 8%. Od października 2023 r. zaczęła spadać również produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych. Wyrównane sezonowo wskaźniki dla tego sektora przez większość 2023 r. pozostawały w stagnacji. Polska jest importerem netto tworzyw sztucznych w formach podstawowych, a eksporterem netto wyrobów z tworzyw z bilansem handlowym wynoszącym odpowiednio 3076 tys. ton i 1098 tys. ton. Obserwowane są wyraźne spadki wielkości produkcji w pierwszym i czwartym kwartale roku 2023.

Statystyki GUS wskazują jednak na stabilny poziom zatrudnienia. W całym sektorze produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych, wzrost w 2023 r. był niewielki, natomiast w sektorze produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych były już znaczące – osiągnęły 7,4 mld zł w porównaniu do 6,1 mld zł w 2022 roku.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny