Środowiskowe obowiązki firm w 2021 r.

W „Nowy Ład”, w „Zielony Ład”, czyli środowiskowe obowiązki firm w 2021 r.

Rok 2020 kończymy już z przeświadczeniem, że segregacja odpadów komunalnych w Polsce jest obowiązkowa, a każdego kolejnego roku musimy osiągnąć coraz wyższy poziom odzysku i recyklingu odpadów, by ostatecznie dojść do 65%. Gminy natomiast mają obowiązek kontroli i karania za nieprawidłowe prowadzenie selektywnej zbiórki. Przepisy dotyczą konsumentów, ale wpływają również na działanie firm! Jeżeli podczas odbioru w pojemniku na odpady komunalne zostaną znalezione odpady, szczególnie niebezpieczne związane z działalnością gospodarczą przedsiębiorstwa, np. pojemniki po substancjach niebezpiecznych lub żarówki, firma naraża się na mandat w wysokości od 5000 zł do 1 000 000 zł!

Środowiskowe obowiązki firm w 2021 r. i gospodarka odpadami niemal wyłącznie w BDO

Od 2021 r. przedsiębiorstwa mogą oddawać odpady przemysłowe już tylko za pośrednictwem systemu bazy danych o odpadach (BDO) i elektronicznie generowanych kart przekazania odpadów. Nawet kartony, w których przychodzi do firmy zapakowany towar, muszą być zbierane osobno i oddawane wyspecjalizowanym recyklerom pod kodem 15 01 01. Do tego system BDO jest otwarty, każdy może sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana i jak wygląda jej profil odpadowy. Kontrole z Inspekcji Ochrony Środowiska widzą jeszcze więcej informacji i też są przygotowane do nowych realiów. Aktualnie Inspekcja ma dwa razy więcej etatów, pracuje na trzy zmiany, siedem dni w tygodniu i może przylecieć do firmy dronem.

Ci, którzy już są w BDO i nauczyli się gospodarować własnymi odpadami, powinni zwrócić uwagę na nowe przepisy odnośnie magazynowania odpadów. Od 1 stycznia 2021 r. musi zostać oznaczone każde miejsce składowania odpadów. Nowe przepisy przeciwpożarowe mogą wymusić konieczność stworzenia instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego, a co za tym idzie – wymóg dostosowywania obiektów lub zmiany miejsca magazynowania odpadów. Przekroczenie ilości 1 Mg odpadów niebezpiecznych spowoduje dodatkowo konieczność utwardzenia nawierzchni magazynowej, zabezpieczenia przed odciekami oraz etykietowania każdego pojemnika z odpadami, uwzględniając wiele szczegółów, np. datę rozpoczęcia magazynowania danego odpadu.

Środowiskowe obowiązki firm w 2021 r. – KOBIZE i ROP

Poza tym pozostają obowiązki w zakresie emisji zanieczyszczeń. Każda firma spalająca paliwo w samochodach firmowych czy ogrzewająca swoją siedzibę musi być zarejestrowana w Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) i rozliczać się z zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza.

A to i tak tylko wierzchołek nowych obowiązków. Niewiele trzeba, żeby stać się wprowadzającym opakowania na rynek, zwłaszcza w dobie pandemii, kiedy duża część sprzedaży przeniosła się do Internetu. Firmy, które dopiero uczą się przepisów dotyczących wprowadzania opakowań, zderzą się za chwilę z rozszerzoną odpowiedzialnością producenta (ROP). Przedsiębiorcy będą musieli ponosić realne koszty związane ze zbiórką, segregacją, recyklingiem i utylizacją odpadów powstających z ich opakowań. W dodatku od 2022 r. powiązany zostanie plik JPK_VAT z BDO. Inspekcja otrzyma pełny przepływ informacji o tym, co do firmy weszło i jakie wygenerowało obowiązki w ochronie środowiska. Wszystko znowu pod groźbą kar od 5000 zł do 1000000 zł. Podsumowując, prowadzenie większości przedsiębiorstw bez rejestru BDO będzie niemożliwe.

Środowiskowe obowiązki firm w 2021 r. i kontrole Inspekcji Ochrony Środowiska

Rozszerzona odpowiedzialność producenta będzie głównym narzędziem służącym do transformacji gospodarki liniowej na tą o obiegu zamkniętym. Na razie zapis będzie dotyczył opakowań, ale będzie rozszerzany na produkty i stosowanie substancji niebezpiecznych. Wejście w życie ROP-u również odczujemy wszyscy. Nie da się uciec od nowych przepisów. Im bardziej będziemy odbiegać w statystykach środowiskowych od kamieni milowych narzuconych przez Unię Europejską, tym bardziej zaciekłe będą inspekcje. Te mają prawo cofnąć się z kontrolą do pięciu lat wstecz. Przy tak szczelnym systemie jak BDO nie jest to trudne zadanie.

Potrzebny „zielony filtr” i środowiskowe obowiązki firm w 2021 r.

Jako konsumenci musimy zatem nauczyć się segregować odpady i robić przemyślane zakupy oraz wybierać produkty o mniejszym negatywnym wpływie na środowisko. Jako firmy musimy natomiast nałożyć na nasze działalności „zielony filtr”, nauczyć się funkcjonować z nowymi obowiązkami, a także zrozumieć, jaki mamy wpływ na środowisko i maksymalnie go ograniczać. Nie jest to zadanie proste do wdrożenia, ale im szybciej podejmiemy wyzwanie, tym większa szansa, że wyprzedzimy konkurencję, a nasze najbliższe otoczenie zyska dzięki ograniczeniu zanieczyszczeń!

Wszystkim Państwu życzymy Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2021 GRUPA EKOPRO

życzenia EKOPRO

fot. na otwarcie sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

dr Jacek Adamczak

prawnik i ekonomista, wykładowca akademicki, ekspert GOZ. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Szkoły Głównej Handlowej oraz Politechniki Wrocławskiej (MBA). Związany z Katedrą Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jego obszary badawcze to prawne i ekonomiczne aspekty restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz transformacja polskiej gospodarki w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). W Grupie EKOPRO zajmuje się problematyką prawną związaną z ochroną środowiska oraz wdrażaniem modelu GOZ w działalności przedsiębiorstw pod względem procesowym i operacyjnym. Audytor wewnętrzny ISO 9001 oraz ISO 14001. Ekspert Stowarzyszenia „Polski Ruch Czystszej Produkcji”.

Bartosz Sierżęga

doktorant Uniwersytetu Zielonogórskiego, ukończył kierunek Inżynieria Środowiska. Badawczo zajmuje się definiowaniem barier i szukaniem rozwiązań w transformacji na nieemisyjną gospodarkę o obiegu zamkniętym w przedsiębiorstwach. Doświadczenie zdobywał przy kompleksowym projektowaniu i realizacji systemów grzewczych i wentylacyjnych opartych na odnawialnych źródłach energii. Doświadczenie zgromadzone przy projektach związanych z ograniczaniem niskiej emisji przełożyło się na rozszerzenie zainteresowań o ekologistykę i funkcjonowanie modelu gospodarki o obiegu zamkniętym. W Grupie EKOPRO zajmuje się tworzeniem ekologicznych wizerunków firm, zapewniając im wdrożenie najekonomiczniejszych rozwiązań pod kątem gospodarowania odpadami, opakowaniami oraz projektując rozwiązania ograniczające zapotrzebowanie energetyczne budynków i produkcji oraz ograniczających emisję gazów cieplarnianych związanych z wdrażaniem założeń Porozumienia Paryskiego w Unii Europejskiej. Audytor wewnętrzny ISO 9001 oraz ISO 14001, ekspert Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji.

Tomasz Nalewa

absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego kierunków: Mechaniczna Technologia Drewna oraz Zarządzanie Logistyczne. Doktorant Uniwersytetu Zielonogórskiego na Wydziale Mechanicznym w dyscyplinie Inżynieria Produkcji, a jego obszary badawcze to inżynieria produkcji, innowacyjne metody optymalizacji systemów produkcyjnych w gospodarce o obiegu zamkniętym. Od ponad 25 lat na strategicznych stanowiskach menadżerskich w przedsiębiorstwach współpracujących z korporacjami oraz międzynarodowymi grupami kapitałowymi, będących światowymi liderami swoich segmentów w zakresie zarządzania projektami, zarządzania zakładem produkcyjnym i zarządzania zespołem sprzedażowym w branżach Automotive i FMCG. W Grupie EKOPRO zajmuje się problematyką administracyjną oraz procesową związaną z ochroną środowiska i wdrażaniem modelu GOZ w działalności przedsiębiorstw. Audytor wewnętrzny ISO 9001 oraz ISO 14001.

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny