ekodoradztwo dla biznesu

W Małopolsce ruszy ekodoradztwo dla biznesu

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM) poinformował, że w ramach projektu EkoMałopolska wkrótce ma ruszyć doradztwo środowiskowe dla firm.

Jak zaznacza UMWM, ma to być forma pomocy, a także edukacji dedykowanej przedsiębiorcom. Pomoc ma dotyczyć takich zagadnień, jak zwiększenie efektywności energetycznej procesów produkcyjnych i pomieszczeń. Objęte doradztwem mają być także kwestie związane z minimalizacją powstawania odpadów i wdrażaniem gospodarki o obiegu zamkniętym.

EkoMałopolska – ekodoradztwo dla biznesu

Walka o czyste powietrze to dla nas priorytet. Dziś obserwujemy, jak chętnie angażują się w nią mieszkańcy, przyłączając się do naszych wspólnych działań. Teraz do tej grupy dołącza biznes, który otrzyma fachowe wsparcie w postaci ekodoradcy. To właśnie ekodoradcy będą udzielać przedsiębiorcom podstawowych informacji o wymaganiach środowiskowych, które wynikają z przepisów prawnych. A przy tym firmy zyskają bezpłatną pomoc w postaci doradztwa i szkoleń, które w efekcie będą służyć nam wszystkim– poprawi się bowiem jakość powietrza, którym oddychamy – mówi Tomasz Urynowicz, wicemarszałek województwa.

Jak podaje UMWM, ekodoradcy dla biznesu będą działać w ramach Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Mają oni poszukiwać przedsiębiorstwa zainteresowane wdrożeniem nowoczesnych technologii w zakresie ochrony środowiska. Dzięki projektowi firmy zyskają bezpłatną pomoc w postaci doradztwa i szkoleń. Pomoc będzie dotyczyła m.in. informacji o dostępnych środkach finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz innych programów związanych ze wsparciem innowacji i modernizacji. Chodzi o programy, które mają na celu ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko. Program ma także umożliwić transfer innowacji do przedsiębiorstw.

Ekodoradcy mają także udzielać przedsiębiorcom podstawowych informacji o wymaganiach środowiskowych, które wynikają z przepisów prawnych. Chodzi m.in. o takie zagadnienia, jak wpis do rejestru, sprawozdawczość, opłaty, uzyskanie pozwoleń czy wymogi uchwał antysmogowych.

Na podstawie www.malopolska.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

partner portalu

partner merytoryczny

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama

partner medialny

partner medialny