w dziedzinie zbiórki i recyklingu elektroodpadów

Działania i doświadczenia w dziedzinie zbiórki i recyklingu elektroodpadów

Rozmowa z Małgorzatą Krueger, kierownik projektów w ASEKOL PL

ASEKOL to organizacja odzysku zużytego sprzętu i opakowań, która działa w Polsce od 2015 roku. Jakie cele ogólne i prośrodowiskowe stawia przed sobą firma w dziedzinie zbiórki i recyklingu elektroodpadów?

Posługując się liczbami – według danych ONZ – szacuje się, że w 2023 r. zostanie wytworzonych ok. 61 mln ton elektroodpadów. Oznacza to, że każda osoba na świecie wygeneruje średnio 8 kg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Małgorzata Krueger

Nam jako organizacji odzysku, zależy przede wszystkim na realnym wpływie na świadomość społeczną w kwestiach zbiórki i recyklingu zużytego sprzętu oraz baterii. Chcemy także oferować mieszkańcom miast i miasteczek rozwiązania skrojone na miarę ich faktycznych potrzeb. Wierzymy, że tylko dzięki dostarczeniu wygodnych, intuicyjnych i łatwo dostępnych systemów zbiórki, będziemy w stanie rozwiązać palący problem jakim są wciąż zbyt niskie poziomy zbieranego i poddawanego recyklingowi elektrosprzętu.

Jak wskazuje Komisja Europejska przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym (GOZ) jest warunkiem osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Jak Pan ocenia, czy światowa gospodarka będzie w stanie dokonać transformacji z systemu linearnego na cyrkularny w wyznaczonym czasie?

Czujemy ogromną odpowiedzialność w związku z wyzwaniami jakie stoją m.in. przed Polską. Skupiając się na problemach i zadaniach naszego kraju trzeba stwierdzić, że sukces będzie wypadkową działań na rzecz środowiska różnych grup interesariuszy oraz przeprowadzenia wymaganych zmian legislacyjnych. Przed nami jako krajem jeszcze długa droga do celu, jakim jest osiągnięcie sprawnie funkcjonującej gospodarki obiegu zamkniętego.

O jednym mogę zapewnić – Asekol jako organizacja odzysku – wykorzystuje wszystkie dostępne środki, aby nas do tego celu przybliżać.

Jakie są w Pana ocenie najczęstsze błędy w zakresie postępowania z odpadami, które popełnia społeczeństwo?

Są grupy społeczne, które wciąż nie wiedzą, jak istotną rolę odgrywa każdy z nas, podejmując codzienne decyzje związane z pozbywaniem się odpadów. Tymczasem warto zaznaczyć, że przy obecnym poziomie zaawansowania technologii stosowanych w zakładach przetwarzania odpadów elektrycznych, jesteśmy w stanie odzyskać i przekazać do ponownego użycia nawet 100% materiałów, z jakich wytworzony jest sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Jako organizacja odzysku edukujemy, że materiały używane do produkcji sprzętu, to najczęściej stal, stopy aluminium, miedź czy tworzywa sztuczne, ale także niezwykle cenne metale ziem rzadkich. Są to materiały z dużym potencjałem recyklingowym, które stosunkowo łatwo pozyskać w tzw. urban mining, czyli górnictwie miejskim. Odzyskując surowce w taki sposób, w ogromnym stopniu przyczyniamy się do oszczędzania zasobów naturalnych naszej planety.

Edukując, staramy się jednocześnie być jak najbliżej społeczeństwa z propozycją rozwiązań, które pomagają pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego szybko. Proponujemy sposoby pozbywania się elektroodpadów wygodnie, zgodnie z przepisami, a przede wszystkim poprzez takie działania chronić środowisko przyrodnicze.

Jak dużym wyzwaniem jest edukacja konsumentów? Jakie narzędzia i metody edukacyjne wykorzystujecie, aby dotrzeć do jak największej liczby osób?

Staramy się przekazywać wiedzę zróżnicowanym grupom odbiorców. Dlatego prowadzimy ogólnopolskie projekty edukacyjne skierowane zarówno do placówek oświatowych na różnym szczeblu, jak i sołectw oraz rodzinnych ogródków działkowych. Jednocześnie staramy się działać w lokalnych społecznościach, organizując akcje zbiórkowe, jak organizowana od kilku lat cykliczna zbiórka prowadzona z Urzędem Dzielnicy Ursynów. Zależy nam, aby edukacja była połączona z faktyczną zbiórką zużytego sprzętu i baterii. Przekonujemy się, że jest to właściwy kierunek. Możemy pochwalić się imponującymi wynikami zbiórek podczas kilkugodzinnych zaledwie wydarzeń, kiedy to zbieraliśmy nawet do 8 ton zużytego sprzętu i baterii. Planując tego typu wydarzenia, zawsze staramy się zachęcić do udziału w nich poprzez różnego rodzaju konkursy z nagrodami czy przekazywanie np. sadzonek roślin w zamian za przyniesione elektroodpady.

Jakie produkty, innowacje lub technologie ASEKOL wykorzystuje w swojej działalności?

Koncentrując się na aspekcie edukacyjnym naszej działalności i ułatwianiu społeczeństwu pozbywania się elektroodpadów warto zwrócić uwagę na system różnorodnych rozwiązań pojemnikowych, jakie proponujemy naszym klientom.

Pierwszym z nich są pojemniki e-box, przeznaczone do przestrzeni wewnętrznych, budynków użyteczności publicznej. Dotychczas wstawialiśmy je do urzędów gmin, bibliotek, domów kultury, sieci handlowych itp. Są to pojemniki stosunkowo niewielkie, o wymiarach: 50 cm x 40 cm x 130 cm. Dzięki temu każda zainteresowana instytucja może sobie na nie pozwolić, nawet jeśli dysponuje niewielką przestrzenią.

Smart Ecobox

Kolejnym ciekawym rozwiązaniem jakie proponujemy są czerwone kontenery uliczne, służące do zbiórki większych ilości zużytego sprzętu. W czerwonym kontenerze można zgromadzić jednorazowo ok. 300kg drobnych zużytych elektrosprzętów oraz baterii. Prowadzimy dedykowaną tym pojemnikom stronę: czerwonekontenery.pl, na której można np. sprawdzić na mapie, gdzie znajduje się najbliższy pojemnik. W tym przypadku naszymi klientami zostają zazwyczaj centra handlowe lub administracje osiedli mieszkaniowych.

W tym miejscu muszę wspomnieć również o pojemnikach Smart Ecobox, które są nowością w naszej ofercie. Są to inteligentne urządzenia przeznaczone do przestrzeni wewnętrznych, służące do zbierania pięciu różnych rodzajów elektrośmieci. Pojemniki za pomocą wbudowanej aplikacji, przekazują operatorowi logistycznemu na bieżąco informacje o stopniu zapełnienia poszczególnymi frakcjami.

Smart Ecobox – czy wspomniane pojemniki wpasują się w infrastrukturę nieruchomości handlowych?

Tak, premiera pojemnika odbyła się we wrześniu w Placu Unii i uświetniły ją liczne warsztaty rękodzieła oraz obecność znanych postaci ze świata mediów społecznościowych. Kolejny pojemnik pojawił się w przestrzeni UrsynLab w budynku ursynowskiego Multikina, dedykowanej głównie lokalnym przedsiębiorcom.

Pojemniki, w naszej ocenie, charakteryzują się ciekawym, nowoczesnym designem, a dodatkowo każdy z nich wyposażony jest w duży ekran, na którym prezentujemy treści o tematyce ekologicznej. Nasi klienci również mają możliwość prezentować tam swoje treści edukacyjne.

Dodam, że Smart Ecobox został doceniony podczas tegorocznych Targów Poleco w Poznaniu, gdzie zdobył Złoty Medal MTP w kategorii innowacyjnych rozwiązań oraz Złoty Medal Konsumentów.

Po premierze i podczas Targów dostaliśmy mnóstwo pozytywnych opinii na temat tego pojemnika. Co oczywiste Smart Ecobox oceniany był zarówno pod kątem wizualnym, jak i użytkowym. Jesteśmy więc przekonani, że jest to rozwiązanie skrojone na miarę potrzeb nowoczesnych przestrzeni handlowych.

Pojemniki zostały zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby cechowały się wytrzymałością, były funkcjonalne a jednocześnie najzwyczajniej ładne. Bardzo zależało nam też na tym, aby przyciągały uwagę przechodniów, dlatego wyposażyliśmy je w czujniki ruchu, dzięki którym zapadki, w które wyposażony jest każdy otwór wrzutowy, otwierają się w momencie, kiedy ktoś zbliży się do pojemnika. To wprowadza element zaskoczenia i czasami generuje zabawne sytuacje, dzięki którym ludzie zapamiętują, że taki właśnie pojemnik znajduje się w danej lokalizacji i wiedzą, że tam mogą we właściwy sposób pozbyć się zużytego sprzętu.

Jakie rady lub sugestie macie Państwo dla osób i firm chcących aktywnie uczestniczyć w procesie odzysku i recyklingu elektroodpadów?

Odzyskiem i recyklingiem zajmiemy się my, poprzez przekazywanie sprzętu do naszego zakładu przetwarzania Enviropol w Gliwicach, lub do innych tego typu instalacji. Najważniejsze, co chcielibyśmy przekazać wszystkim użytkownikom elektrosprzętu i baterii, to by nie wyrzucali odpadów elektronicznych i elektrycznych do odpadów zmieszanych w swoich domach. Niestety statystki wciąż nie są zadowalające, ale mamy nadzieję, że z każdą naszą akcją edukacyjną, z każdym naszym konkursem, rośnie świadomość roli jaką odgrywa każdy z nas w drodze do czystej przyszłości.

Jakie cele i plany rozwoju stawia sobie ASEKOL na najbliższe lata?

Celem firmy na dziś jest zwiększenie zasięgu terytorialnego naszych projektów. Tak aby przyjazne i proste rozwiązania jakie oferujemy, mogły służyć jak największej liczbie osób.

fot. ASEKOL PL

Rozmowa opublikowana w ramach współpracy z firmą ASEKOL PL Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego i Organizacja Odzysku Opakowań S.A. – Partnerem Portalu

Czyste Sołectwo

Artykuł promocyjny

ASEKOL PL

ASEKOL PL Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego i Organizacja Odzysku Opakowań S.A.