W celu zapobieżenia katastrofie klimatycznej. Stołeczny magistrat wsparł Młodzieżowy Strajk Klimatyczny

W piątek (24 września br.) ulicami Warszawy przeszedł strajk klimatyczny. Młodzi ludzie protestowali przeciwko brakowi zdecydowanych działań dotyczących ich przyszłości. To nie tylko kwestia jakości życia, ale być może możliwości życia w ogóle – zaznacza Urząd m. st. Warszawy (UM). Stołeczny magistrat zaznacza, że całkowicie popiera młodzież w jej walce o konkretne, systemowe działania w celu zapobieżenia katastrofie klimatycznej.

Działania miasta w celu zapobieżenia katastrofie klimatycznej

Przy okazji UM przypomniał, że stolica zobowiązała się do redukcji gazów cieplarnianych do 2030 r. o 40%, a także do osiągnięcia neutralności klimatycznej najpóźniej w 2050 r. Miasto uruchamia szereg inicjatyw, które mają pomóc w osiągnięciu do tego celu. To m.in. przyznawanie dotacji na wymianę starych pieców i kotłów węglowych oraz na instalowanie odnawialnych źródeł energii (OZE), a także konsekwentne zazielenianie stolicy. Warszawa mocno inwestuje też w niskoemisyjny transport: rozbudowuje sieć metra, zamawia kolejne autobusy elektryczne i rozwija sieć ścieżek rowerowych.

Realizujemy rekomendacje Warszawskiego Panelu Klimatycznego i pracujemy nad Zieloną Wizją Warszawy (Green City and Climate Action Plan) – pierwszym tego typu projektem w Polsce, dzięki któremu zostanie przygotowany długoterminowy plan zrównoważonego rozwoju i osiągnięcia neutralności klimatycznej przez miasto, oparty o konkretne dane. W tym kontekście działamy również na polu edukacji – w bieżącym roku przekazaliśmy warszawskim szkołom materiały dotyczące zanieczyszczeń powietrza i zmian klimatycznych – przypomina Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni.

W celu zapobieżenia katastrofie klimatycznej potrzeba dekarbonizacji na poziomie kraju

Magistrat dodaje, iż warto zdać sobie sprawę, że ok. 70% emisji dwutlenku węgla w mieście, to emisje pochodzące z elektrociepłowni nadzorowanych przez rząd. Bez szybkiego odejścia od energii opartej na węglu w skali całego kraju, miasta mają ograniczony wpływ na zapobieganie zmianom klimatu. Dlatego stolica przyłącza się do postulatów młodzieży i oczekuje odważnych decyzji dotyczących dekarbonizacji na poziomie całego kraju, rozwiązań legislacyjnych wspierających rozwój OZE oraz decyzji politycznych i finansowych, wspierających działania mitygacyjne i adaptacyjne.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny