W celu przeciwdziałania zmianie klimatu

W celu przeciwdziałania zmianie klimatu! Z czego gotowi są zrezygnować Polacy?

Tematem drugiego wydania ankiety Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), dotyczącej klimatu za lata 2020–2021, jest analiza postaw i poglądów obywateli w kwestii zmiany klimatu w szybko zmieniającym się świecie. Wyniki tego wydania wskazują, jak obywatele zamierzają przeciwdziałać zmianie klimatu w 2021 r., z czego gotowi są zrezygnować, aby przezwyciężyć kryzys klimatyczny, oraz jaki jest wpływ pandemii COVID-19 na ich zwyczaje związane z podróżowaniem i zamiary w celu przeciwdziałania zmianie klimatu.

W celu przeciwdziałania zmianie klimatu chętniej zrezygnują z podróżowania samolotem

w celu przeciwdziałania zmianie klimatu

Mając do wyboru rezygnację z podróżowania samolotem, ze spożywania mięsa, kupowania nowych ubrań, korzystania z usług strumieniowej transmisji wideo, a także z posiadania samochodu w celu walki ze zmianą klimatu, 46% Polaków uznało za najłatwiejszą opcję rezygnację z podróżowania samolotem. Dla porównania, według 41% najtrudniejszym działaniem w celu przeciwdziałania zmianie klimatu byłaby rezygnacja z samochodu.

26% polskich obywateli twierdzi, że wprowadza radykalne zmiany w swoim stylu życia, aby w mniejszym stopniu przyczyniać się do zmiany klimatu, a 55% ankietowanych uważa, że bardziej niepokoi ich perspektywa zarażenia się COVID-19 niż długoterminowe skutki zmiany klimatu. Z kolei 62% respondentów twierdzi, że obecnie rzadziej korzystałoby z transportu publicznego ze względu na obawy dotyczące zdrowia.

Polakom łatwiej byłoby zrezygnować z podróżowania samolotem niż ze spożywania mięsa, kupowania nowych ubrań, posiadania samochodu czy korzystania z usług strumieniowej transmisji wideo – wskazuje EBI i dodaje, że według 46% ankietowanych najłatwiejszą opcją byłaby rezygnacja z podróżowania samolotem, natomiast dla 41% najtrudniejsza byłaby rezygnacja z posiadania samochodu. Jako drugą pod względem trudności opcję respondenci wymieniają rezygnację ze spożycia mięsa (29%).

Obywatele Polski w czołówce wprowadzania zmian zachowań w celu przeciwdziałania zmianie klimatu?

w celu przeciwdziałania zmianie klimatu

Są to niektóre wyniki drugiego wydania ankiety dotyczącej klimatu za lata 2020–2021 opublikowanej przez EBI, który jest pożyczkodawcą Unii Europejskiej (UE) i według podanej przez siebie informacji, największym na świecie wielostronnym kredytodawcą finansującym działania w dziedzinie klimatu.

Według ankiety EBI, obywatele polscy znajdują się w czołówce pod względem walki ze zmianą klimatu: 75% ankietowanych uważa, że wpływa ona na ich życie codzienne i że ich osobiste działania na rzecz klimatu mają znaczenie. Co więcej, 26% respondentów (głównie kobiety, rodzice oraz osoby w wieku 50–64 lat) twierdzi, że wprowadza radykalne zmiany w swoim stylu życia, aby w mniejszym stopniu przyczyniać się do zmiany klimatu. Odsetek ten jest o siedem punktów procentowych wyższy, niż wynosi średnia europejska (19%).

Zmiany w podróżowaniu w celu przeciwdziałania zmianie klimatu, ale także ze względu na obawy związane z pandemią

w celu przeciwdziałania zmianie klimatu

48% respondentów z Polski twierdzi, że po zniesieniu ograniczeń w podróżowaniu związanych z pandemią COVID-19 będzie unikać podróżowania samolotem ze względu na obawy związane ze zmianą klimatu, a 53% spędziłoby wakacje w Polsce lub w kraju leżącym w pobliżu, aby zminimalizować emisję dwutlenku węgla. 19% Polaków odpowiedziało, że zacznie znów podróżować samolotem, tak jak robiło to przed pandemią.

W odpowiedzi na pytanie związane z COVID-19 i transportem publicznym 62% ankietowanych Polaków stwierdziło, że obecnie jest mniej prawdopodobne, iż będą korzystać z transportu publicznego, gdyż obawiają się o swoje zdrowie – zaznacza EBI.

Równocześnie z ankiety wynika, że większość Polaków (55%) bardziej niepokoi perspektywa zarażenia się COVID-19 niż długoterminowe skutki zmiany klimatu. Odsetek ten jest wyższy wśród osób w wieku 65 lat lub starszych (69%), natomiast w grupie wiekowej 15–29 lat wynosi 39%.

Badanie EBI – porównanie globalne

Niezależnie od miejsca zamieszkania respondenci uważają, że w celu przeciwdziałania zmianie klimatu najłatwiej byłoby im zrezygnować z podróżowania samolotem (Europejczycy – 40%, Amerykanie – 38% i Chińczycy – 43%).

w celu przeciwdziałania zmianie klimatu

Przekrojowy charakter mają też obawy dotyczące zdrowia: 75% Amerykanów, 71% obywateli Chin i 67% Europejczyków twierdzi, że obecnie jest mniej prawdopodobne, iż będą korzystać z transportu publicznego, gdyż obawiają się o swoje zdrowie ze względu na COVID-19.

Mimo że większość respondentów bardziej niepokoi perspektywa zarażenia się COVID-19 niż długoterminowe skutki zmiany klimatu (79% obywateli Chin, 67% Amerykanów i 58% Europejczyków), ankietowani nadal uważają, że ich wybory i działania mogą przyczynić się do przeciwdziałania zmianie klimatu: opinię taką wyraża 75% Polaków, co jest wynikiem o trzy punkty procentowe wyższym, niż wynoszą średnia europejska i amerykańska (w obu przypadkach: 72%), oraz o dziewięć punktów procentowych niższym od średniej w Chinach (84%). Liczba respondentów, którzy odpowiedzieli twierdząco na to pytanie, wzrosła wszędzie w porównaniu z rokiem 2019, przy czym w UE wzrost ten wyniósł trzy punkty procentowe, w USA – siedem, a w Chinach – 12 punktów.

Zmiany zachowania w celu przeciwdziałania zmianie klimatu – różnice między postrzeganiem przez młodych i starych

Młodsi respondenci w Europie i USA znacznie częściej niż starsi twierdzą, że ich zachowanie ma znaczenie w kontekście przeciwdziałania zmianie klimatu, natomiast w Chinach nie zaobserwowano takiego zróżnicowania. Jak wynika z ankiety, w UE 77% respondentów w wieku 15–29 lat uważa, że ich zachowanie związane z klimatem ma znaczenie, natomiast wśród osób w wieku 65 lat i starszych pogląd ten podziela 64% ankietowanych. W USA odsetek ten wynosi 75% wśród osób w wieku 15–29 lat oraz 56% wśród osób w wieku od 65 lat wzwyż.

w celu przeciwdziałania zmianie klimatu

Okres po zakończeniu pandemii COVID-19 będzie okazją do poprawy jakości działań na rzecz przejścia na niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu gospodarkę. Ekologiczna odbudowa gospodarki pomogłaby nam w szybszym i bardziej znaczącym ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych, które musi nastąpić do roku 2030. Na całym świecie obywatele są świadomi tego, że ich indywidualne postępowanie ma znaczenie. Rolą EBI jako banku klimatycznego UE jest przyśpieszenie tej zielonej transformacji poprzez finansowanie czystej energii, rozwiązań w zakresie zrównoważonej mobilności oraz innowacji, które umożliwią obywatelom zmianę przyzwyczajeń w celu przeciwdziałania zmianie klimatu – powiedział Ambroise Fayolle, wiceprezes EBI.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne), 6 x rys. EBI

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny