przy programie „Mój elektryk”

Umowa o współpracy przy programie „Mój elektryk”

Firma Santander Leasing (SL) poinformowała, że podpisała z Bankiem Ochrony Środowiska (BOŚ) umowę o współpracy przy programie „Mój elektryk”. Dzięki temu spółka umożliwi uzyskanie dopłaty do leasingu pojazdów zeroemisyjnych dla przedsiębiorców.

Współpraca przy programie „Mój elektryk”

W ramach programu „Mój elektryk” dotowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przedsiębiorstwa i podmioty instytucjonalne mogą ubiegać się o bezzwrotne dotacje do zakupu samochodów elektrycznych i napędzanych wodorem (kategorii M1, N1 oraz L1e-L7e). System dopłat przewiduje dofinansowanie do zakupów samochodów elektrycznych o łącznej wartości 700 mln zł do 30 września 2025 r. Jak przypomniał SL, BOŚ został wybrany przez NFOŚiGW do operacyjnej obsługi programu we współpracy z firmami leasingowymi.

– Cieszę się, że uczestniczymy w tej inicjatywie. Jest to w naszym przypadku kolejne działanie wspierające ekotransformację. Jako spółka finansująca inwestycje, od kilku lat jesteśmy aktywni na rynku zielonych aktywów. Dla przypomnienia, tylko przez pierwsze półrocze 2021 r. sfinansowaliśmy ekopojazdy o łącznej wartości 100 mln zł – mówi Tomasz Jąder, prezes Zarządu SL. – Ten program, mam nadzieję, przyczyni się do dalszego silnego wzrostu zainteresowania leasingiem czystych samochodów. W ramach podpisanej dzisiaj umowy już wkrótce nasi klienci będą mogli wnioskować na atrakcyjnych warunkach o zakup elektrycznego auta, osobowego czy dostawczego – dodaje.

Dla kogo dopłaty przy programie „Mój elektryk”?

Do występowania o dopłaty w ramach programu uprawnione są: firmy, jednostki sektora finansów publicznych, instytuty badawcze, stowarzyszenia, fundacje, a także spółdzielnie, rolnicy indywidualni oraz kościoły i inne związki wyznaniowe. Wnioskodawcy, którzy nie są osobami fizycznymi mogą liczyć na dopłaty, których poziom zależy od kategorii pojazdu oraz średniorocznego przebiegu. Mogą się przy tym ubiegać o dofinansowanie więcej niż jednego pojazdu. Dopłatą może być objęty leasing zarówno samochodów osobowych, jak i dostawczych o zeroemisyjnym napędzie (elektrycznych lub wodorowych) – wylicza SL.

Dla osobowych „elektryków” firmowych przewidziano dotację w wysokości 18750 zł, a nawet 27000 zł, jeśli deklarowany roczny przebieg pojazdu wyniesie co najmniej 15 tys. km. W przypadku samochodów dostawczych dotacja jest jeszcze wyższa, w zależności od przebiegu rocznego, do 50 tys. zł lub do 70 tys. zł, maksymalnie do 20 lub 30% kosztów kwalifikowanych kupna samochodu.

Rynek pojazdów elektrycznych

Według danych pochodzących z barometru elektromobilności PZPM i PSPA z końca listopada 2021 r., w Polsce były zarejestrowane łącznie 35222 samochody osobowe z napędem elektrycznym. Przez pierwsze jedenaście miesięcy ub.r. ich liczba zwiększyła się o 16629 sztuk, tj. o 101% więcej niż w analogicznym okresie 2020 r.

Wspomniany barometr podaje również, że wraz ze wzrostem liczby pojazdów z napędem elektrycznym, rozwija się również infrastruktura ładowania. Pod koniec listopada ub.r. w Polsce funkcjonowało 1813 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych (3544 punktów). Według SL, 31% z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 69% – wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. W listopadzie uruchomiono 101 nowych, ogólnodostępnych stacji ładowania (207 punktów).

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. Santander Leasing

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny

reklama