Tysiąc nowych drzew we Wrocławiu

Grupa Selena we współpracy z Dotlenieni.org posadziła tysiąc nowych drzew – klonów jaworów. „W ten sposób powiększyliśmy Las Osobowicki o 1/4 hektara” – przekazała Grupa Selena. Nowe drzewa w Lesie Osobowickim będą rocznie pochłaniały 720 kg CO2 i produkowały 140 kg tlenu dziennie.

Tysiąc nowych drzew – krok do odbudowy bioróżnorodności

Firma podkreśla, że dąży do zmniejszenia śladu węglowego poprzez redukcję zużycia zasobów i emisji dwutlenku węgla. Przykładem proekologicznych inicjatyw Grupy Selena jest akcja sadzenia nowych drzew we Wrocławiu.

– Wrocław ma dla nas szczególne znaczenie, choć nasze produkty są dostępne na czterech kontynentach, w 19 krajach, łącznie na ponad 100 rynkach. To właśnie w stolicy Dolnego Śląska nieprzerwanie od ponad 30 lat mieści się główna siedziba Grupy Selena. Stąd się wywodzimy, więc chcemy wnosić wartość dodaną dla lokalnej społeczności – podkreśliła Marta Michałowska-Tkocz, global brand manager firmy.

Jak zaznacza firma, przedsiębiorstwa mają ogromny wpływ na stan środowiska. Z tego powodu istotne jest realizowanie odpowiedzialnych i zrównoważonych projektów we współpracy międzysektorowej. Grupa, jako producent chemii budowlanej, koncentruje się na dostarczaniu produktów dla budownictwa neutralnego klimatycznie. Jednocześnie podejmuje współpracę z organizacjami, które wspierają ją w realizacji „zielonych” zobowiązań. Firma uważa, że proekologiczne inicjatywy Grupy przyczyniają się do ochrony środowiska i wnoszą wartość dodaną dla lokalnej społeczności.

Klon jawor posadzony w Lesie Osobowickim

Jak podkreśla Grupa, lokalne nasadzenia mają charakter uzupełniający i pełnią ważną rolę w procesie wzrastania młodego lasu. Aktualnie sosny i świerki stanowią ok. 70% powierzchni leśnych w Polsce. Sadzenie zróżnicowanych liściastych gatunków drzew ma więc za zadanie odbudować bioróżnorodność ekosystemu.

Grupa, uwzględniając rekomendacje organizacji Dotlenieni.org, zdecydowała o posadzeniu w Lesie Osobowickim drzew rodzimego gatunku. Wybór padł na klon jawor. Te drzewa są rzadziej atakowane przez szkodniki, lepiej radzą sobie w lokalnym klimacie i są bardziej odporne na wzrost globalnych temperatur. W przeciwieństwie do gatunków takich jak sosna lub świerk. Łącznie posadzono tysiąc nowych drzew.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

reklama

 

partner merytoryczny