Tysiąc nowych drzew we Wrocławiu

Grupa Selena we współpracy z Dotlenieni.org posadziła tysiąc nowych drzew – klonów jaworów. „W ten sposób powiększyliśmy Las Osobowicki o 1/4 hektara” – przekazała Grupa Selena. Nowe drzewa w Lesie Osobowickim będą rocznie pochłaniały 720 kg CO2 i produkowały 140 kg tlenu dziennie.

Tysiąc nowych drzew – krok do odbudowy bioróżnorodności

Firma podkreśla, że dąży do zmniejszenia śladu węglowego poprzez redukcję zużycia zasobów i emisji dwutlenku węgla. Przykładem proekologicznych inicjatyw Grupy Selena jest akcja sadzenia nowych drzew we Wrocławiu.

– Wrocław ma dla nas szczególne znaczenie, choć nasze produkty są dostępne na czterech kontynentach, w 19 krajach, łącznie na ponad 100 rynkach. To właśnie w stolicy Dolnego Śląska nieprzerwanie od ponad 30 lat mieści się główna siedziba Grupy Selena. Stąd się wywodzimy, więc chcemy wnosić wartość dodaną dla lokalnej społeczności – podkreśliła Marta Michałowska-Tkocz, global brand manager firmy.

Jak zaznacza firma, przedsiębiorstwa mają ogromny wpływ na stan środowiska. Z tego powodu istotne jest realizowanie odpowiedzialnych i zrównoważonych projektów we współpracy międzysektorowej. Grupa, jako producent chemii budowlanej, koncentruje się na dostarczaniu produktów dla budownictwa neutralnego klimatycznie. Jednocześnie podejmuje współpracę z organizacjami, które wspierają ją w realizacji „zielonych” zobowiązań. Firma uważa, że proekologiczne inicjatywy Grupy przyczyniają się do ochrony środowiska i wnoszą wartość dodaną dla lokalnej społeczności.

Klon jawor posadzony w Lesie Osobowickim

Jak podkreśla Grupa, lokalne nasadzenia mają charakter uzupełniający i pełnią ważną rolę w procesie wzrastania młodego lasu. Aktualnie sosny i świerki stanowią ok. 70% powierzchni leśnych w Polsce. Sadzenie zróżnicowanych liściastych gatunków drzew ma więc za zadanie odbudować bioróżnorodność ekosystemu.

Grupa, uwzględniając rekomendacje organizacji Dotlenieni.org, zdecydowała o posadzeniu w Lesie Osobowickim drzew rodzimego gatunku. Wybór padł na klon jawor. Te drzewa są rzadziej atakowane przez szkodniki, lepiej radzą sobie w lokalnym klimacie i są bardziej odporne na wzrost globalnych temperatur. W przeciwieństwie do gatunków takich jak sosna lub świerk. Łącznie posadzono tysiąc nowych drzew.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny